ДОВІДКА ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

Дохідна частина бюджету Городоцького міської ради на 2021 рік затверджена в загальній сумі 342 658,8 тис.грн., з них: доходи загального фонду в сумі 323616,7 тис.грн. та доходи спеціального фонду в сумі 19 042,1 тис.грн.

Обсяг доходів міського бюджету у І кварталі 2021 року затверджено в сумі 75 171,7 тис.грн, у тому числі:загальний фонд – 72 956,1 тис.грн та спеціальний фонд – 2 215,1 тис.грн.  або 21,9 відсотки до річного плану.

З них, до загального фонду надійшло 76 184,4 тис.грн. або 104,4 відсотки, спеціального фонду - 2 263,8 тис грн., або 102,2 відсотки.

Зокрема, до загального фонду міського бюджету за січень-березень     2021 року надійшло 48 010,7 тис.грн. податків, зборів та платежів, що на 3885,4 тис.грн. або 8,8 відсотки більше плану. Річний план виконано на 25,0 відсотки. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1666,8 тис.грн. або 3,6 відсотки.

У звітному періоді виконано планові показники загального фонду з податку на доходи фізичних осіб, рентної плати за використання природних ресурсів, акцизного податку, податку на майно, по платі за надання адміністративних послуг, надходжень від орендної плати, що перебуває в комунальній власності, державному миту та інших надходженнях.

Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду обласного бюджету становить 61,4 відсотки. Загалом у  І кварталі 2021 року до міського бюджету надійшло 29 470,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 100,2 відсотки до плану. Порівняно з січнем-березнем 2020 року надходження зросли на 215,0 тис.грн. або 0,7 відсотки.

У звітному періоді до міського бюджету надійшло 66,3 тис.грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Планові завдання виконано на 205,9 відсотки. Порівняно з І кварталом 2020 року надходження податку зросли на 22,0 тис.грн. або 49,7 відсотки.

Надходження рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення становлять 96,5 тис.грн. або 130,8 відсотки до планових показників та 2,1 рази більше до надходжень першого кварталу минулого року.

Надходження рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин Місцевого значення становлять   7,3 тис.грн або 100,0 відсотки до планових показників та 2,2 рази менше до надходжень першого кварталу минулого року.

Акцизного податку надійшло до міського бюджету 4179,2 тис.грн, в тому числі пального в сумі 3626,4 тис.грн, що на 33,4 відсотки більшедо надходжень відповідного періоду 2020 року.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло 1082,9 тис.грн податку на нерухоме майно або 107,0 відсотки до планових показників. Порівняно з попереднім роком надходження зменшились на  61,7 тис.грн.

Надходження плати за землю становить 4346,2 тис.грн. або 110,1 відсотки до планових показників. Порівняно з попереднім роком надходження зменшились на 957,2 тис. грн. або 82,0 відсотки виконання до відповідного періоду минулого року. В структурі платежів за землю найбільш питому вагу займає орендна плата за землю (79,5%).

 Фактичні надходження орендної плати за землю склали 3453,4 тис.грн., що становить 108,6 відсотки до планових призначень. Земельний податок складає 20,5 відсотки від загального обсягу надходжень плати за землю. Фактичні надходження відповідного податку склали 892,8 тис.грн., що становить 116,5 відсотки до планових призначень за І квартал 2021 року та на 12,3 відсотки більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.

Надходження транспортного податкустановлять 27,1 тис.грн. або 100,0  відсотка до плану і 78,1 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження збору за місця для паркування транспортних засобівстановлять 13,7 тис.грн. або 100,0  відсотки до плану і 190,3 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження плати за туристичний збір становлять 1,7 тис.грн. або 100,0  відсотки до плану і 24,6 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження єдиного податкустановлять 7977,2 тис.грн. або 101,1  відсотки до плану і 122,3 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року. Питома вага надходжень єдиного податку у дохідній частині загального фонду міського бюджету становить 16,6 відсотки.

 У звітному періоді до міського бюджету надійшло 86,3 тис.грн. плати за оренду майна комунальної власності. Плановий показник виконано на 110,2 відсотки. Порівняно з минулим роком надходження зменшилися на 23,8 тис.грн. або становлять 78,4 відсотки.

Надходження по платежах, які не носять постійного характеру:

-     надходження плати за надання адмінпослуг – 570,6 тис.грн. або 119,5  відсотки до плану, або на 39,8 відсотки більше до надходжень за відповідний період минулого року.

-     надходження адмінштрафів складають 32,8 тис.грн. або 116,5 відсотки до плану та менше на 57,9 тис.грн. до відповідного періоду минулого року;

-     надходження до міського бюджету державного мита складають – 18,0 тис.грн. або 102,0 відсотки до плану та більше на 4,8 тис.грн. до відповідного періоду минулого року;

-     інші надходження до міського бюджету складають – 26,7 тис.грн. або 102,3 відсотки до плану;

-     також надійшло коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках  комунальної власності, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням в сумі 1,4 тис.грн, коштів від реалізації безхозного майна - 0,5 тис.грн, плати за встановлення земельного сервітуту - 4,5 тис.грн, частина чистого прибутку комунальних підприємств - 1,6 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету у І кварталі 2021 року надійшло 2263,9 тис. грн. податків і платежів.

 Зокрема, протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло 14,4 тис.грн. екологічного податку, що становить 89,8 відсотки до плану або 59,8 відсотка до надходжень у січні-березні 2020 року.

Власних надходжень бюджетних установ протягом січня-березня          2021 року надійшло 1160,9 тис. грн.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло також 240,6 тис.грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва або 3,1 рази більше до відповідного періоду минулого року.

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення надійшло 848,0 тис. грн. або на 16,1 відсотки  більше до відповідного періоду минулого року.

Офіційних трансфертів з державного бюджету, а саме освітньої субвенції надійшло 26024,1 тис.грн.. або 100,0 відсотки до квартального плану.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я надійшло – 567,3 тис.грн. або 100,0 відсотки до квартального плану.

  Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло-1582,2 тис.грн. або 70,7 відсотки до квартального плану.

 

У звітному періоді зміського бюджету проведено видатків на загальну суму66 973,6 тис.грн. або 18,9 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з яких за загальним фондом – 64 147,6 тис.грн. або 20,3 відсотка, спеціальним – 2 826,0 тис.грн. або 7,3 відсотка.

 Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на заробітну плату і нарахування на неї направлено 50 532,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 250 617,5 тис.грн. або 20,2 відсотка,  на спожиті енергоносії направлено 5 416,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 16 415,8 тис.грн. або 33,0 відсотка, на оплату за продукти харчування направлено 371,0 тис.грн., при уточненому плані на рік  1 667,4 тис.грн. або 22,3 відсотка, за оплату на медикаменти направлено 4,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 56,6 тис.грн. або 7,4 відсотка, на оплату товарів та послуг направлено кошти в сумі 2 241,9 тис.грн.  при уточненому плані на рік 21 285,7 тис.грн. або 10,5  відсотка, на соціальне забезпечення направлено 205,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 2 769,8 тис.грн. або 7,4 відсотка, на поточні трансферти (фінансова підтримка КНП ох.здоров’я та КП, субвенції у держбюджет) направлено 5 658,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 23 950,2 тис.грн. або 23,6 відсотка.

Із загальної суми видатків спеціального фонду бюджету на продукти харчування направлено 380,9 тис.грн. при плані на рік 2 362,7 тис.грн, на придбання обладнання направлено 267,9 тис.грн із передбачених на рік 766,0 тис.грн., на капітальне будівництво направлено 847,3 тис.грн, на капітальний ремонт 8,6 тис.грн, капітальні трансферти (придбання обладнання для КНП «Городоцька ЦЛ») 950,7 тис.грн.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, оплату за спожиті енергоносії, фінансувались інші першочергові видатки відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

 

Державне управління

На державне управління використано у звітному періоді 6 407,8 тис. грн при плані на рік 36 797,8 тис.грн. або 17,4 відсотків до річного плану з урахуванням змін, з них за загальним фондом – 6 387,8 тис.грн. (17,4 відсотка), спеціальним  – 20,0 тис. грн. ( 11,8 відсотка).

Зокрема, на утримання міської ради використано 5 783,9 тис.грн. або 18 відсотків до річних призначень із урахуванням змін, з них за загальним фондом – 5763,9 тис.грн. або 18 відсотків, спеціальним – 20,0 тис.грн. або 100 відсотків.

На утримання гуманітарного управління та фінансового управління використано у звітному періоді 599,1 тис.грн. при плані на рік 4 623,0 тис.грн. або 13 відсотків.

За загальним фондом міського бюджету на іншу діяльність у сфері державного управління використано 24,8 тис.грн. на реалізацію програми сприяння розвитку інформаційного простору на теренах Городоцької міської ради на 2021-2022 роки.

 

Освіта

                На утримання установ освіти Городоцької територіальної громади у І кварталі 2021 року використано 46 852,1 тис.грн. при плані на рік              225 725,1 тис.грн. або 20,8 відсотка до річних призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 45 864,3 тис.грн. або 21,3 відсотка, спеціальним – 987,7 тис.грн. або 9,5 відсотка.

          Упродовж звітного періоду закладами освіти на заробітну плату використано 40 536,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 3 782,9 тис.грн., придбання продуктів харчування – 371,0 тис.грн., використання товарів та послуг – 1 539,3 тис.грн.

          По спеціальному фонду по галузі освіти проведено видатки в сумі          987,7 тис.грн, з них на придбання продуктів харчування – 380,9 тис.грн, використання товарів та послуг – 361,1 тис.грн.,  придбання обладнання –       237,2 тис.грн, капітальний ремонт – 8,6 тис.грн.

 

Охорона здоров’я

Для утримання установ охорони здоров’я Городоцької територіальної громади  та реалізацію галузевих програм використано 4 698,6 тис. грн при плані на рік 17 636,2 тис.грн або 26,6 відсоткидо уточнених річних призначень .

Відповідно до угод, укладених між головами місцевих рад, доходи загального фонду міського бюджету збільшено за рахунок трансфертів з бюджетів Великолюбінської та Комарнівської територіальних громад , отримано іншу субвенцію в сумі 100,0 і 3 256,5 тис. грн відповідно. Зазначені кошти виділені для забезпечення поточних видатків функціонування КНП „Городоцька ЦЛ”, КНП «Городоцька СП», КНП «Городоцький ЦПМСД» та пільгові медикаменти населенню.  Крім цього заплановано субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 862,0 тис.грн. на здійснення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

       По спеціальному фонду здійснено видатки на придбання діагностичної ультразвукової системи в сумі 950,7 тис.грн.

 

Соціальний захист

На соціальний захист та соціальне забезпеченнявикористано у І кварталі 2021 року 1 539,0 тис. грн при плані на рік 12 363,9 тис.грн або 12,4 відсотка до уточнених річних призначень.

На утримання центру надання соціальних послуг направлено 1 286,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 8 739,1 тис.грн. або 14.7 відсотка.

          На надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд  направлено 16,7 тис.грн. при  уточненому плані на рік 1 077,2 тис.грн. По КТПК 0113180 надаються інші пільги (крім ветеранів війни  і праці, внутрішніх справ та військової  служби) на житлово-комунальні послуги , уточнений план на рік 90,0 тис.грн.  На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги по КТПК 0113160 використано у І кварталі 2021 року 4,3 тис.грн. приплані на рік 810,0 тис.грн.  По КТПК 0113140 заплановано видатки на оздоровлення дітей  в сумі 150,0 тис.грн. По КТПК 0113210 використано 35,7 тис.грн при плані на рік 70,0 тис.грн на проведення громадських робіт. По КТПК 0113242 заплановано надання допомог, доплат, компенсацій жителям громади відповідно до Комплексної програми соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 р. в сумі 1 212,0 тис.грн , використано у звітному періоді 195,8 тис.грн.

       По КТПК 0213133 передбачено на інші заходи та заклади молодіжної політики 100,0 тис.грн.

       

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтвау звітному періодістановлять 2 885,4 тис. грн при плані на рік 14 926,9 тис.грн або 19,3 відсотка до річних призначень з урахування змін, у тому числі за загальним фондом – 2 875,1 тис. грн або 19,3 відсотка, спеціальним – 10,7 тис. грн або 71,3 відсотка.

У рамках реалізації Комплексної програми проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2021-2024 р. на відзначення державних світ, видатних подій загальнодержавного та регіонального рівня та вшанування видатних особистостей використано 2,0 тис. грн або 0,4 відсотка до планових показників , а також передбачено 100,0 тис.грн на фінансову підтримку кінематографії для проведення конкурсу проєктів громадських організацій.

 

Фізична культура та спорт

На фізичну культуру та спорт використано 787,1 тис. грн. при плані на рік 5 261,4 тис.грн, що становить 15 відсотків до річних призначень, у тому числі за загальним фондом – 787,1 тис. грн або 15,2 відсотка.

За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам , спожитих енергоносіїв, інших видатків ДЮСШ та КУ «Центр спорт для всіх», заплановано фінансову підтримку фізкультурно-спортивним організаціям (650,0 тис. грн), здійснюється проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту (касові видатки 63,2 тис.грн, план на рік 550,0 тис.грн).

 

Житлово-комунальне господарство

На утримання ЖКГ по загальному фонду міського бюджету в 2021 році    заплановано 9 799,0 тис.грн. та проведено касові видатки  1 458,0 тис.грн. або 14,9 відсотка, в т.ч. на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства уточнений план 400,0 тис.грн;  на організацію благоустрою населених пунктів  при уточненому плані 9 399,0 тис.грн  проведено касових видатків 1 458,0 тис.грн або 15,5 відсотка;

 

Економічна діяльність

На здійснення програм щодо економічної діяльності міського бюджету за 2021 рік направлено 1 114,8 тис.грн при плані на рік 30 280,5 тис.грн, що становить 3,6 відсотка, у тому числі за загальним фондом – 258,0 тис.грн або 7,9 відсотка, спеціальним – 856,8 тис.грн або 3,2 відсотка.

На здійснення заходів із землеустрою на виконання місцевої програми розвитку земельних відносин на території Городоцької міської ради направлено по загальному фонду 26,4 тис.грн. при плані 27,0 тис.грн, або 97,8 відсотка.  По спеціальному фонду план на рік  становить 50,0 тис.грн.

На будівництво та регіональний розвиток по спеціальному фонду направлено 856,8 тис.грн. при уточненому річному плані 20 079,6 тис.грн, або 4,3 відсотка. З них на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 847,3 тис.грн, розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 9,5 тис.грн.

На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожне господарство використано 145,0 тис.грн. (загальний фонд) при уточненому плані 8 839,9 тис.грн, або 1,6 відсотка.

 

На інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю:

Впродовж звітного періоду за загальним фондом міського бюджету для сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування міською радою використано 84,0 тис.гривень при уточненому плані 134,0 тис.грн. або 62,7 відсотка по КПК 7680.

На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, використано 2,6 тис. грн або 2,0 відсотка за загальним фондом при уточненому плані 130,0 тис.грн, зокрема, на виконання заходів з приватизації, оренди майна та виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості міської ради по КПК 7690

- КПК 7630 на реалізацію програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності по загальному фонду при уточненому плані на рік становить 20,0 тис.грн.

- КПК 7670 на внески до статутного капіталу суб`єктів господарюванняна по спеціальному фонду при уточненому  плані на рік становить 1,0 млн.грн. на придбання обладнання для КП «МКГ».

 

Будівництво та регіональний розвиток

На будівництво та регіональний розвиток по спеціальному фонду направлено 856,8 тис.грн. при уточненому річному плані 20 079,6 тис.грн, або 4,3 відсотка.

На будівництво:

-         освітніх установ та закладів заплановано 10 400,0 тис.грн.: будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Братковичі - 7 000,0 тис.грн, виготовлення ПКД «Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад на вул. Підгір'я,2» - 400,0 тис.грн, співфінансівання проектів переможців обласного конкурсу проектів місцевого розвитку 3 000,0 тис.грн.

-         медичних установ та закладів заплановано 2 049,0 тис.грн.: добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок - 2 000,0 тис.грн, капітальний ремонт даху будівлі поліклініки на майдані Гайдамаків, 23 - 49,0 тис.грн.

-         установ культури заплановано 385,0 тис.грн для виведення з аварійного стану з реконструкцією Народного дому с. Керниця.

-         установ та закладів фізкультури і спорту заплановано 1286,3 тис.грн.: реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в с. Мшана - 1 000,0 тис.грн, реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул. Шевченка, 7 в м.Городок - 200,0 тис.грн, реконструкція зовнішнього освітлення стадіону  м.Городок - 86,3 тис.грн.

-         інших об`єктів комунальної власності заплановано 1 790,8 тис.грн (реконструкція вуличного освітлення, будівництво тротуарів і ін..).

-         об`єктів житлово-комунального господарства використано 847,3 тис.грн при плані 3 958,5 тис.грн (каналізування мікрорайонів м.Городок V етап вул.Підгір"я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця) та на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) використано 9,5 тис.грн. із запланованих 10,0 тис.грн. (топограф.-геодез.знімання з нанес.підземних комунікацій в м.Городок, район вул.Чорновола 18).

 

Окрім того, на проектування, реставрацію та охорону пам`яток архітектури заплановано 200,0 тис.грн. для ремонтно-реставраційних робіт по бібліотеці для дорослих і дітей в м.Городку.

 

Інша діяльність.

          По  КПК 3718710 створено  резервний фонд  в сумі 1 000,0 тис.грн.( кошти за І квартал  2021 року не використовувались). На природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів заплановано по спеціальному фонду 35,5 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

      Передбачено видатки на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку в сумі 350,0 тис.грн, з них на програму пожежної та техногенної безпеки Городоцької громади – 250,0 тис.грн, на програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Городоцької громади – 70,0 тис.грн. Касові видатки склали 280,0 тис.грн або 80,0 відсотків (на програму пожежної та техногенної безпеки).

      По спеціальному фонду передбачено субвенцію на співфінансування інвестиційних проектів обласному бюджету в сумі 138,4 тис.грн на капітальний ремонт Заверещицької амбулаторії загальної практики сімейної медицни в с.Заверещиця

 

Додаток:  Звіт про виконання місцевого бюджету Городоцької міської ради Львівської області станом на  1 квітня 2021 року .

 

 

 

 

Керівник фінансового                                                          Галина Турковська

управління