ДОВІДКА ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Дохідна частина бюджету Городоцького міської ради на 2021 рік затверджена в загальній сумі 368 576,1 тис. грн, з них: доходи загального фонду в сумі 331747,2 тис. грн та доходи спеціального фонду в сумі 36 828,9 тис. грн.

      Обсяг доходів міського бюджету у І півріччі 2021 року затверджено в сумі 178 409,7 тис.грн, у тому числі: загальний фонд – 172 156,0 тис.грн та спеціальний фонд – 6 253,7 тис.грн  або 48,4 відсотки до річного плану.

     З них, до загального фонду надійшло 179259,9 тис. грн або 104,1 відсотки, спеціального фонду- 6 355,7 тис грн або 101,6 відсотки.

Зокрема, до загального фонду міського бюджету за січень-червень 2021 року надійшло 99 205,2 тис. грн податків, зборів та платежів, що на 7585,0 тис. грн або 8,3 відсотки більше плану. Річний план виконано на 51,7 відсотки. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 13678,7 тис. грн або 16,0 відсотки.

У звітному періоді виконано планові показники майже по всіх податках.

Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду обласного бюджету становить 62,6 відсотки. Загалом у  І півріччі 2021 року до міського бюджету надійшло 62097,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що становить 104,9 відсотки до плану. Порівняно з січнем-червнем 2020 року надходження зросли на 7917,5 тис. грн або 14,6 відсотки.

У звітному періоді до міського бюджету надійшло 94,7 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Планові завдання виконано на 152,0 відсотки. Порівняно з І півріччям 2020 року надходження податку зросли на 46,5 тис. грн або в 1,9 рази.

Надходження рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення становлять   203,0 тис. грн або 156,2 відсотки до планових показників та 2,4 рази більше до надходжень першого півріччя  минулого року.

Надходження рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин Місцевого значення становлять   9,6 тис. грн або 100,0 відсотки до планових показників та 3,5 рази менше до надходжень першого піврічччя минулого року.

Акцизного податку надійшло до міського бюджету 8950,9 тис. грн, в тому числі пального в сумі 7814,2 тис.грн, що на 20,0 відсотки більше до надходжень відповідного періоду 2020 року.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло 2336,3 тис. грн податку на нерухоме майно або 125,5 відсотки до планових показників. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на  374,3 тис. грн.

Надходження плати за землю становить 8200,5 тис.грн або 112,4 відсотки до планових показників. Порівняно з попереднім роком надходження збільшились на 343,7 тис. грн або 4,4відсотки виконання до відповідного періоду минулого року. В структурі платежів за землю найбільш питому вагу займає орендна плата за землю (80,2%).

 Фактичні надходження орендної плати за землю склали 6579,4 тис.грн, що становить 114,6 відсотки до планових призначень. Земельний податок складає 19,8 відсотки від загального обсягу надходжень плати за землю. Фактичні надходження відповідного податку склали 1621,2 тис.грн, що становить 104,2 відсотки до планових призначень за І півріччя 2021 року та на 18,6 відсотки більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.

Надходження транспортного податку становлять 45,8 тис. грн або 100,0  відсотка до плану і 69,5 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів становлять 35,9 тис. грн або 100,0  відсотки до плану і 77,9 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження плати за туристичний збір становлять 20,5 тис. грн або в 2,3 рази більше до плану та 2,9 рази більше до надходжень за відповідний період минулого року.

Надходження єдиного податку становлять 15496,2 тис. грн або 113,5  відсотки до плану і 123 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року. Питома вага надходжень єдиного податку у дохідній частині загального фонду міського бюджету становить 15,6 відсотки.

 У звітному періоді до міського бюджету надійшло 267,9 тис. грн плати за оренду майна комунальної власності. Плановий показник виконано на 180,6 відсотки. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 57,0 тис. грн або на 27,0 відсотки.

Надходження по платежах, які не носять постійного характеру:

-     надходження плати за надання адмінпослуг– 1272,0 тис. грн або 132,7  відсотки до плану і 184,9 відсотки до надходжень за відповідний період минулого року

-     надходження адмінштрафів складають 92,9 тис.грн або в 2,8 рази більше до плану та менше на 13,5 тис.грн до відповідного періоду минулого року;

-     надходження до міського бюджету державного мита складають – 39,3 тис. грн або 176,2 відсотки до плану та більше на 16,6 тис.грн до відповідного періоду минулого року;

-     інші надходження до міського бюджету складають – 42,0 тис. грн або 103,4 відсотки до плану та менше на 35,3 тис.грн до відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду міського бюджету у І півріччі 2021 року надійшло 5563,2 тис. грн податків і платежів.

 Зокрема, протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло 36,5 тис. грн екологічного податку, що становить 112,4 відсотки до плану.

Власних надходжень бюджетних установ протягом січня-червня          2021 року надійшло 2681,2 тис. грн. Зменшення власних надходжень бюджетних установ пояснюється утворенням некомерційних комунальних підприємств охорони здоров'я, які обслуговуються у банківських установах, та запровадженням карантину в закладах освіти та культури в березні місяці поточного року.

До міського бюджету в звітному періоді надійшло також 922,4 тис. грн коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва або 8,4 рази більше до відповідного періоду минулого року.

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення надійшло 1830,9 тис. грн або на 6434,8 тис.грн менше до відповідного періоду минулого року або 22,1 відсотки  до відповідного періоду минулого року.

          Офіційних трансфертів з державного бюджету, а саме освітньої субвенції надійшло 71286,5 тис. грн або 100,0 відсотки до піврічного плану.

        Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`янадійшло – 1134,6 тис. грн або 100,0 відсотки до піврічного плану.

          Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло-3942,5 тис грн або 89,1 відсотки до піврічного плану.

 

У звітному періоді зміського бюджету проведено видатків на загальну суму163 357,8 тис. грн або 42,2 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з яких за загальним фондом – 153 030,4 тис. грн або 48,0 відсотка, спеціальним – 10 327,4 тис. грн або 15,1 відсотка.

      Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на заробітну плату і нарахування на неї направлено 121 641,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 250 617,5 тис.грн, або 48,5 відсотка,  на спожиті енергоносії направлено 10 077,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 16 415,8 тис.грн, або 61,4 відсотка, на оплату за продукти харчування направлено 805,3 тис.грн., при уточненому плані на рік  1 667,4 тис.грн, або 48,3 відсотка , за оплату на медикаменти направлено 5,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 56,6 тис.грн, або 10,3 відсотка, на оплату товарів та послуг направлено кошти в сумі 6 651,0 тис.грн.  при уточненому плані на рік 20 068,3 тис.грн, або 33,1  відсотка, на соціальне забезпечення направлено 890,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 2 995,6 тис.грн, або 29,7 відсотка, на поточні трансферти (фінансова підтримка КНП ох.здоров»я та КП, субвенції у держбюджет) направлено 12 792,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 25 469,4 тис.грн, або 50,2 відсотка.

        Із загальної суми видатків спеціального фонду бюджету на продукти харчування направлено 678,3 тис.грн при плані на рік 2 362,7 тис.грн, на придбання обладнання направлено 537,6 тис.грн із передбачених на рік 1 654,3 тис.грн., на капітальне будівництво направлено 4 995,3 тис.грн, на капітальний ремонт 693,0 тис.грн, на реконструкцію 254,0 тис.грн., капітальні трансферти (придбання обладнання для КНП «Городоцька ЦЛ» 1 575,7 тис.грн. та будівництво 10,1 тис.грн.) 1 585,8 тис.грн.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, оплату за спожиті енергоносії, фінансувались інші першочергові видатки відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

 

Державне управління

На державне управління використано у звітному періоді 14 072,4 тис. грн при плані на рік 36 797,8 тис.грн або 38,2 відсотків до річного плану з урахуванням змін, з них за загальним фондом – 14 052,4 тис. грн (38,4 відсотка), спеціальним  – 20,0 тис. грн ( 11,8 відсотка).

Зокрема, на утримання міської ради використано 12 175,0 тис. грн або 38 відсотків до річних призначень із урахуванням змін, з них за загальним фондом – 12 155,0 тис. грн або 38 відсотків, спеціальним – 20,0 тис. грн або 100 відсотків.

На утримання гуманітарного управління та фінансового управління використано у звітному періоді 1 835,0 тис.грн. при плані на рік 4 603,0 тис.грн або 39,9 відсотків .

За загальним фондом міського бюджету на іншу діяльність у сфері державного управління використано 62,3 тис. грн на реалізацію програми забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку  інформаційної сфери та висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети «Народна думка» на 2021-2023 роки.

 

Освіта

                На утримання установ освіти Городоцької територіальної громади  у І півріччі 2021 року використано 113 986,9 тис. грн при плані на рік 227 172,7 тис.грн або 50,2 відсотка до річних призначень із урахуванням змін, у тому числі за загальним фондом – 110 766,2 тис. грн або 51,4 відсотка, спеціальним – 3 220,7 тис.грн або 27,7 відсотка.

          Упродовж звітного періоду закладами освіти за загальним фондом на заробітну плату використано 99 074,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 7 114,6 тис. грн, придбання продуктів харчування 805,3 тис. грн, використання товарів та послуг – 3 756,6 тис. грн.

          По спеціальному фонду по галузі освіти проведено видатки в сумі 3 220,7 тис.грн, з них на заробітну плату – 194,3 тис.грн., придбання продуктів харчування 678,3 тис. грн, використання товарів та послуг – 1 332,0 тис.грн тис. грн.,  придбання обладнання – 370,8 тис.грн, капітальний ремонт – 645,3 тис.грн.

 

Охорона здоров’я

Для утримання установ охорони здоров’я Городоцької територіальної громади  та реалізацію галузевих програм використано 10 951,0 тис. грн при плані на рік 19 604,4 тис.грн або 55,9 відсоткидо уточнених річних призначень .

Відповідно до угод, укладених між головами місцевих рад, доходи загального фонду міського бюджету збільшено за рахунок трансфертів з бюджетів Великолюбінської та Комарнівської територіальних громад , отримано іншу субвенцію в сумі 100,0 і 2850,0 тис. грн відповідно. Зазначені кошти виділені для забезпечення поточних видатків функціонування КНП „Городоцька ЦЛ”, КНП «Городоцька СП», КНП «Городоцький ЦПМСД» та пільгові медикаменти населенню.  Крім цього заплановано субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1143,6 тис.грн. на здійснення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

       По спеціальному фонду здійснено видатки на придбання діагностичної ультразвукової системи, дефібрилятора, аналізатора для лабораторії в сумі 1 575,7тис.грн.

 

 

 

Соціальний захист

На соціальний захист та соціальне забезпеченнявикористано у І півріччі 2021 року 4 113,2 тис. грн при плані на рік 12 589,6 тис.грн або 32,7 відсотка до уточнених річних призначень.

На утримання центру надання соціальних послуг направлено 3 167,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 8 854,7 тис.грн. або 35,8 відсотка.

          На надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд  направлено 44,4 тис.грн. при  уточненому плані на рік 1 101,2 тис.грн. По КТПК 0113180 надаються інші пільги (крім ветеранів війни  і праці, внутрішніх справ та військової  служби) на житлово-комунальні послуги , уточнений план на рік 112,3 тис.грн., використано 47,9 тис.грн.  На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги по КТПК 0113160 використано у І півріччі 2021 року 21,5 тис.грн. приплані на рік 810,0 тис.грн.  По КТПК 0113140 заплановано видатки на оздоровлення дітей  в сумі 150,0 тис.грн. По КТПК 0113210 використано 47,6 тис.грн при плані на рік 70,0 тис.грн на проведення громадських робіт. По КТПК 0113242 заплановано надання допомог, доплат, компенсацій жителям громади відповідно до Комплексної програми соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 р. в сумі 1 391,5 тис.грн , використано у звітному періоді 783,1 тис.грн.

       По КТПК 0213133 передбачено на інші заходи та заклади молодіжної політики 100,0 тис.грн., використано 1,6 тис.грн.

       

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтвау звітному періодістановлять 6 464,2 тис. грн при плані на рік 14 976,5 тис.грнабо 43,2 відсотка до річних призначень з урахування змін, у тому числі за загальним фондом – 6 339,6 тис. грн або 42,5 відсотка, спеціальним – 124,6 тис. грн або 192,9 відсотка.

          За рахунок цих коштів здійснено видатки на заробітну плату – 5 598,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 338,0 тис. грн,  використання товарів та послуг – 402,5 тис. грн.

У рамках реалізації Комплексної програми проведення заходів з відзначення державних, національних, професійних, релігійних свят та мистецьких заходів Городоцької міської ради на 2021-2024 р. на відзначення державних світ, видатних подій загальнодержавного та регіонального рівня та вшанування видатних особистостей використано 4,1 тис. грн або 0,8 відсотка до планових показників , а також передбачено 100,0 тис.грн на фінансову підтримку кінематографії для проведення конкурсу проєктів громадських організацій.

 

Фізична культура та спорт

На фізичну культуру та спорт використано 2 213,0 тис. грн. при плані на рік 5 422,6 тис.грн, що становить 40,8 відсотків до річних призначень, у тому числі за загальним фондом – 2 151,8 тис. грн або 40,9 відсотка, спеціальним – 61,2 тис.грн або 38,0 відсотка.

За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам в сумі 1 525,0 тис.грн, спожитих енергоносіїв – 133,1 тис.грн, інших видатків ДЮСШ та КУ «Центр спорт для всіх» - 214,8 тис.грн, заплановано фінансову підтримку фізкультурно-спортивним організаціям 650,0 тис. грн - використано 278,8 тис.грн, здійснюється проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту (касові видатки 93,8 тис.грн, план на рік 550,0 тис.грн).

 

Житлово-комунальне господарство

НаутриманняЖКГпозагальномуфондуміськогобюджетув 2021 році    заплановано10 471,3 тис.грн. тапроведенокасовівидатки  4 048,3 тис.грн. або38,7 відсотка, вт.ч. наексплуатацію та технічне обслуговування житлового фонду використано 165,0 тис.грн при плані 190,0 тис.грн (поточний ремонт даху по вул..Шептицького, 4); забезпеченнядіяльностіводопровідно-каналізаційногогосподарствауточнений  план400,0 тис.грн, касовівидатки 201,9 тис.грн;  наорганізаціюблагоустроюнаселенихпунктів  приуточненомуплані547,0 тисгрн  проведенокасовихвидатків3 376,1тис.грнабо35,4відсотка; відшкодування різниці в тарифах КП «Городоцьке ВКГ» здійснено в сумі 305,3 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету в 2021 році  передбачені видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  в сумі 52,7 тис.грн, організацію благоустрою 40,0 тис.грн, співфінансування для придбання житла внутрішньо-переміщеним особам 122,1 тис.грн, придбання житла учасникам АТО 577,4 тис.грн. (у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету 226,8 тис.грн), придбання житла дітям сиротам 260,0 тис.грн. Касові видатки у І півріччі 2021 року відсутні.

 

Економічна діяльність

На здійснення програм щодо економічної діяльності міського бюджету за 2021 рік направлено 6 578,8 тис.грн при плані на рік 56 510,7 тис.грн, що становить 11,6 відсотка, у тому числі за загальним фондом – 1 253,6,0 тис.грн або 36,4 відсотка, спеціальним – 5 325,2 тис. грн або 10,0 відсотка.

На здійснення заходів із землеустрою на виконання місцевої програми розвитку земельних відносин на території Городоцької міської ради направлено по загальному фонду 26,4 тис.грн. при плані 174,0 тис.грн, або 15,2 відсотка.  По спеціальному фонду план на рік  становить 316,0 тис.грн.

На транспорт та транспортну інфраструктуру , дорожне господарство використано 1084,1,0 тис.грн. (загальний фонд) при уточненому плані всього 7 400,8 тис.грн, або 14,6 відсотка, заплановано по спеціальному фонду 900,0 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт дороги по вул.Авіаційна.

На реалізацію програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності передбачено 20,0 тис.грн.

На інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю використано 9,1 тис.грн приутчненому плані на рік 179,9 тис.грн, або 5,0 відсотка.

          На членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування по загальному фонду  при уточненному плані 134,0тис.грн, проведено касові видатки 134,0 тис.грн.

          По спеціальному фонду міського бюджету проведено експертно грошову оцінку земельних ділянок чи права на неї на суму 8,6 тис.грн при плані на рік 40,0 тис.грн.

         На внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання заплановано 1 806,1 тис.грн.

 

Будівництво та регіональний розвиток

На будівництво та регіональний розвиток  по спеціальному фонду направлено 5 316,6 тис.грн. при уточненому річному плані 45 540,0 тис.грн, або 11,7 відсотка.

На будівництво освітніх установ та закладів заплановано 4 343,8 тис.грн, використано 124,6 тис.грн : будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Братковичі план 3 000,0 грн, касові видатки 76,9 тис.грн, виготовлення ПКД "Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад на вул. Підгір'я,2  план 205,9 тис.грн, капітальні ремонти освітніх закладів план 946,1 тис.грн., касові видатки 47,7 тис.грн, реконструкція вуличного освітлення шкіл план 191,8 тис.грн. На  будівництво медичних установ та закладів заплановано 2 670,4 тис.грн, використано 10,1 тис.грн : добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок 1 790,0 тис.грн, капітальний ремонт даху будівлі поліклініки на майдані Гайдамаків, 23   880,4 тис.грн. На  будівництво установ культури заплановано 385,0 тис.грн, використано 166,2 тис.грн для виведення з аварійного стану з реконструкцією Народного дому с. Керниця. На будівництво споруд, установ та закладів фізкультури і спорту заплановано 1286,3 тис.грн, касові видатки 38,8 тис.грн : реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в с. Мшана 1 000,0 тис.грн профінансовано 38,8 тис.грн, реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону на вул. Шевченка, 7 в м.Городок 200,0 тис.грн, реконструкція зовнішнього освітлення стадіону  м.Городок 86,3 тис.грн.

На будівництво інших об`єктів комунальної власності заплановано 1 969,4 тис.грн (реконструкція вуличного освітлення, будівництво тротуарів і ін..), використано 49,0 тис.грн (ПКД реконструкція будівлі під ЦНАП).

На виконання інвестиційних проектів передбачено 28 902.5 тис.грн,  в т.ч. на співфінансування будівництва Братковицької ЗОШ, що здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 4 000,0 тис.грн. з яких профінансовано у І півріччі 2021 року 2 000,0 тис.грн.; на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 7 210,0 тис.грн. (добудова терапевтичного корпусу Городоцької ЦЛ, у т.ч.за рахунок субвенції з державного бюджету 7 000,0 тис.грн); на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів – 17 692,5 тис.грн (субвенції з обласного бюджету на добудову терапевтичного корпусу Городоцької ЦЛ 16 598,3 тис.грн, на каналізування житлових мікрорайонів м. Городок Львівської області V етап 400,0 тис.грн, на капітальний ремонт даху Речичанської ЗОШ 194,1 тис.грн, на капітальний ремонт фасаду з впровадження енергозберігаючих технологій Городоцького ЗДО №2  500,0 тис.грн ).

На розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг передбачено за рахунок субвенції з державного бюджету 1 407,6 тис.грн.

          На будівництво об`єктів житлово-комунального господарства використано 2 918,4 тис.грн при плані 4 374,0 тис.грн (каналізування мікрорайонів м.Городок V етап вул.Підгір"я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця, будівництво побутової каналізації вул.Вергуна,Довбуша). 

          На розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) використано  9,5 тис.грн (топограф.-геодез.знімання з нанес. підземних комунікацій в м.Городок , район вул.Чорновола 18) із запланованих 201,1 тис.грн.

 

Інша діяльність.

          По  КПК 3718710 створено  резервний фонд  в сумі 1 000,0 тис.грн.( кошти за І півріччя  2021 року не використовувались). На природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів заплановано по спеціальному фонду 35,5 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

      Передбачено видатки на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку в сумі 1050,0 тис.грн, з них на програму пожежної та техногенної безпеки Городоцької громади – 280,0 тис.грн, на програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Городоцької громади – 70,0 тис.грн., програму зміцнення матеріально-технічної бази у Городоцькому районному відділі Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 2021 рік – 150,0 тис.грн, програму матеріальної підтримки Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки 300,0 тис.грн, програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 4114 на 2021 рік – 50,0 тис.грн, програму Забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2021-2022 роки – 200,0 тис.грн. Касові видатки склали 930,0 тис.грн або 88,6 відсотків (видатки здійснено за усіма прграмами крім поліпшення сервісу обслуговування платників податків Городоцької громади та покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 4114).

      По спеціальному фонду передбачено субвенцію на співфінансування інвестиційних проектів обласному бюджету в сумі 214,4 тис.грн на капітальний ремонт Заверещицької амбулаторії загальної практики сімейної медицни в с.Заверещиця

 

Додаток:  Звіт про виконання місцевого бюджету Городоцької міської ради Львівської області станом на  1 липня 2021 року .

 

Керівник фінансового                                                          Галина Турковська

управління