Інформація Городоцької міської ради Львівської області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок Львівської області

Інформація

Городоцької міської ради Львівської області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок Львівської області

 

Мета проведення незалежної оцінки: для продажу у власність земельної ділянки.

Назва об’єкту оцінки: Земельна ділянка комунальної власності площею 0,1039га, кадастровий номер 4620981800:07:002:0037.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1039га.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок):Львівська область, с.Галичани, вулиця Цвітна, 9.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; категорія земель: землі житлової та громадської забудови; вид використання: для обслуговування нежитлової будівлі (магазину).

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): землі комунальної власності.

Дата проведення конкурсу: 16 листопада 2021 року

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до відділу документообігу, звернень та організаційно-інформаційної діяльності Городоцької міської ради Львівської області до 18:00 год. 09 листопада 2021 року конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:

1.      Конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом;

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3100,00 грн.

 

2.   Підтвердних документів;

До підтвердних документів належать:

-         Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додатку № 4 Положення);

-         Інформація про претендента (додаток 5 Положення).

Інформація про претендента містить :наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

 

3.   Документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток № 3 «Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок», яке затверджене рішенням сесії Городоцької міської ради від 22.10.2019 № 2444 (далі - Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки:

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:- Земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

На конверті слід зазначити: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності", а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Замовник робіт з оцінки: Городоцька міська рада Львівської області.

Платник робіт з оцінки: Городоцька міська Львівської області за рахунок внесеного покупцем авансу.

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності зобов’язується:

-протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу та надання Городоцькою міською радою повного пакету документів для проведення оцінки, укласти з Городоцькою міською радою договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

-не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту укладення цього договору виконати послуги з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  і надати Городоцькій міській раді у ці строки три примірники належним чином оформленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки і рецензію на нього та Акт приймання – передачі виконаних послуг.

У випадку не укладення переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності договору з Городоцькою міською радою на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу, за рішенням комісії  оголошується повторний конкурс.

Конкурс відбудеться 16 листопада 2021 року о 15:00 год., за адресою: м.Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх зал засідань Городоцької міської ради.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу документообігу, звернень та організаційно-інформаційної діяльності Городоцької міської ради Львівської області до 18:00 год. 09 листопада 2021 року, за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх.

Комісія знаходиться за адресою : м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 Телефон голови комісії - (03231) 30-174, секретаря комісії – (03231) 30-564.

 

 

Секретар комісії                                                                                                             Попко Т.Й.