ОГОЛОШЕННЯ про проведення в ЕТС «Prozorro.Продажі» аукціону на право оренди нежитлового приміщення , що включене до переліку Першого типу за адресою: Львівська область, с.Братковичі, вул.Шкільна, буд.4

ОГОЛОШЕННЯ про проведення  в ЕТС «Prozorro.Продажі» аукціону на право оренди нежитлового приміщення , що включене до переліку Першого типу за адресою: Львівська область, с.Братковичі, вул.Шкільна, буд.4

Ключ (номер) об'єкта  державної власності, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду:   RGL001-UA-20211209-65575

Орендодавець:  Городоцька  міська рада Львівської області,Код ЄДРПОУ: 26269892. Юридична  адреса: 81500, Львівська обл., м. Городок,  майдан Гайдамаків, 6; Тел :+38(03231)30030; e-mail: gorodok_mr_lv@ukr.net

Балансоутримувач: Городоцька міська рада Львівської області, Код ЄДРПОУ: 26269892

Інформація про об’єкт оренди: частинанежитлового приміщення на першому поверсі, площею 12,0 м.кв., розташованого за адресою:Львівська область, с. Братковичі, вул. Шкільна, 4. Стан приміщення – задовільний. Ринкова вартість приміщення становить - 29900,00 грн.

Сума компенсації витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки, грн: майбутній орендар зобов’язаний компенсувати витрати, у сумі - 1450 грн.

Технічний стан об’єкта: Об’єкт забезпечено електропостачанням, газопостачанням. Компенсація орендарем балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг.

Умови використання та цільове призначення об’єкта оренди: -  без права передачі у суборенду. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Номер рішення орендодавця про включення до переліку першого типу № 3218 від 25.11.2021 року.   Строк оренди: 5 років.

Спосіб аукціону - Електронний аукціон

Дата проведення аукціону: 24 січня 2022 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні: 23.01.2022 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує.

Стартова орендна плата на електронному аукціоні – 299,00 грн.

Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1% вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 закону, грн.

Спрямування орендної плати:100 відсотківсумиорендної плати до місцевого бюджету.

Авансовий внесок - 598,00 грн.  2 (дві) місячні орендні плати.

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн. для всіх учасників.

Реєстраційний внесок становить 0,1% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року та сплачується у терміни та в порядку, що визначені Регламентом роботи електронної торгової системи ProZorro.

Розмір гарантійного внеску: 598,00 грн., для всіх учасників аукціону.

Гарантійний внесок сплачується у терміни та в порядку, що визначені Регламентом роботи електронної торгової системи ProZorro.

Розмір забезпечувального депозиту: 6000,00 грн. 2 (дві) місячні оренді плати, але в будь-якому разі у розмірі не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір сума, гривень, без податку на додану вартість.

Мінімальний крок електронного аукціоу:2,99 грн. ( 1% від стартової орендної плати)

Орендарямиоренднихвідносинможуть бутифізичні та юридичні особи, у тому числіфізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародніорганізації та особи без громадянства, яківідповідаютьвимогам до особи орендаря, визначенимстаттею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ.

Проєкт договору: додається до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду.

Термінукладення договору:протягом 20 робочихднів з дня, наступного за днем формування протоколу про результатиелектронногоаукціону.

Реквізити для перерахуваннявнесків: Особа, яка маєнамірвзяти участь в електронномуаукціонні, сплачуєреєстраційний та гарантійнийвнески для набуття статусу учасникавідповідно до укладеного договору з оператором електронногомайданчика.

Реквізити в національній валюті:

Отримувач:

Городоцькаміська рада.

Рахунок № UA458999980314020544000013861; ККДБ – 24060300; Код за ЄДРПОУ 26269892. (для перерахуваннягарантійноговнеску).

Рахунок № UA938201720355129033001023449; Код за ЄДРПОУ 26269892. (для перерахування  авансового внеску та орендної плати).

Банк одержувача: Державнаказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: (обов’язкововказати за що)

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір : https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Додаткова  інформація: Звернення про ознайомлення з об’єктом оренди у робочі дні з понеділка по четвер  з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 17:00 ( обідня перерва з 13:00 по 14:00).

Організатораукціону: Городоцька  міська  рада Львівської області. Телефон для довідок: +38(097) 4191158, +38(03231)30030; e-mail:  gorodok_mr_lv@ukr.net.