Інформація Городоцької міської ради Львівської області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Городоцької територіальної громади Львівської області

Мета проведення незалежної оцінки: для оренди комунального майна шляхом проведення електронного аукціону.

Назва об’єкту оцінки: нежитлова будівля, загальною площею 496,8 м2, за адресою: Львівська обл., с. Бартатів, вулиця Шкільна, 7.

Місце розташування нежитлової будівлі:Львівська обл., с. Бартатів, вулиця Шкільна, 7

Площа об’єкту оцінки: 496,8  м2.

Балансоутримувач : Городоцька міська рада.

Дата проведення конкурсу: 18 квітня 2022 року.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до відділу документообігу, звернень та організаційно-інформаційної діяльності Городоцької міської ради Львівської області до 18:00 год. 11 квітня 2022 року конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:

1.      Конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом;

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3000,00 грн.

 

2.   Підтвердних документів;

До підтвердних документів належать:

-         Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додатку № 4 Положення);

-         Інформація про претендента (додаток 5 Положення).

Інформація про претендента містить :наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

 

3.   Документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток № 3 «Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок», яке затверджене рішенням сесії Городоцької міської ради від 22.10.2019 № 2444 (http://horodok-rada.gov.ua/node/10250) (далі - Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки:

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:- приміщення, частини будівель.

На конверті слід зазначити: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності", а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Замовник робіт з оцінки: Городоцька міська рада Львівської області.

Платник робіт з оцінки: Городоцька міська рада Львівської області.

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності зобов’язується:

-протягом 3 (трьох) робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу та надання Городоцькою міською радою повного пакету документів для проведення оцінки, укласти з Городоцькою міською радою договір на проведення експертної грошової оцінки майна.

-не пізніше 4 календарних днів з моменту укладення цього договору виконати послуги з проведення експертної грошової оцінки майна і надати Городоцькій міській раді у ці строки три примірники належним чином оформленого звіту про експертну грошову оцінку майна і рецензію на нього та Акт приймання – передачі виконаних послуг.

Конкурс відбудеться 18 квітня 2022 року о 15:00 год., за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх зал засідань Городоцької міської ради.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу документообігу, звернень та організаційно-інформаційної діяльності Городоцької міської ради Львівської області до 18:00 год. 11 квітня 2022 року включно, за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх.

Комісія знаходиться за адресою : м. Городок, майдан Гайдамаків, 6 Телефон голови комісії - (03231) 30-174, секретаря комісії – (03231) 30-214.

 

 

Секретар комісії                                                                                                              Попко Т.Й.