ПОВІДОМЛЕННЯ про клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ») щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»), ЄДРПОУ – 39878629, юридична та фактична адреса: 81500Львівська обл.,Львівський р-н, м. Городок, вул. Артищівська9, корпус 1, тел.: (067)944-34-92, електронна адреса – m.hulko@tbfruit.com.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об"єкту.

Діяльність підприємства не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно, не підлягає дії Закону України (ЗУ) «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIIІ від 18.12.2017 р., тому висновок щодо допустимості провадження планованої діяльності, згідно вимог ЗУ, відсутній.

Основною діяльністю ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» є виробництво фруктово-овочевих соків та пюре, та виробництво яблучного пектину. На території підприємства налічується 80стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються підчас роботи обладнання для виробництва пектину, зберігання ізопропілового спирту і азотної кислоти, під час миття технологічного обладнання ззовні і виробничих приміщень, від двох сушильних комплексів барабанного типу продуктивністю 1500 кг/год кожна, які працюють на твердому паливі (щепа дерев’яна, тирса, жмих яблучний)від двох парових твердопаливних котлів Е10-1,4ГМ-1 (ДКВр) паропродуктивністю 10 т/год кожний та від трьох парових твердопаливних котлівКЕ10-14С паропродуктивністю 10 т/год кожний, які працюють на твердому паливі (щепа дерев’яна, тирса, жмих яблучний), від дизельгенератора Caterpillar 3516 потужністю 1600 кВт тадизельгенератора Petbow RP520 потужністю 520 кВт, які використовуються для аварійного забезпечення електроенергією.

Обсяги потенційних викидів забруднюючих речовин від джерел підприємства становлять 95686,79 т/рік, у т.ч.: азоту діоксид – 186,411; вуглецю оксид – 217,451речовини у виглядісуспендованих твердих частинок – 13,285; ангідрид сірчистий (діоксид сірки) – 0,022; сірководень – 0,001; метилмеркаптан (газ)– 0,003спирт ізопропіловий – 17,844хлор – 0,052; аміак – 0,066кислота азотна за молекулою HNO3 – 0,010; гас – 0,012; азоту (І) оксид (N2O) – 5,179; діоксид вуглецю – 95246,291; метан – 0,163.

Згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до другої групи. На підприємстві відсутні виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Тому заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання, та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не розроблялися.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177. Відповідно до результатів розрахунку розсіювання, на межі максимального впливу джерел підприємства приземні концентрації по усіх забруднюючих речовинах не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян щодо даного наміру просимо надсилати продовж 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної військової (державної) адміністрації (Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА) за адресою: 79000, Львівська обл., м.Львів, вул.Винниченка, 18 (79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел.:(0322) 387-383).