Боротьба проти застосування дитячої праці

Дитинство визначають за віком у міжнародних правових документах, які гарантують права та захист особам до 18 років (Конвенція ООН з прав дитини, Конвенція МОП № 182 про найгірші форми дитячої праці) та вважають 15 років мінімальним віком щодо працевлаштування (Конвенція МОП № 138 від 1973 року про мінімальний вік працевлаштування).

Водночас, дитячу працю визначають як роботу дітей, природа й інтенсивність якої заважають навчанню дітей або зашкоджують їхньому здоров’ю та розвитку.Дитяча праця, за своєю сутністю, є симптомом глибшої проблеми бідності та суспільної нерівності.

Згідно з даними Міжнародної організації праціщонайменше 246 мільйонів дітей у різних країнахсвітутобто кожна шоста дитина у віці від 5-ти до 17-ти років змушена працюватиПричому не йдеться про допомогу по домашньомугосподарству, а про працю на підприємствах, на полі і в інших ділянках.

Міжнародна організація праці вважає, що найчастіше дитячу працю використовують у країнах Азії і тихоокеанського басейну, де припадає 127 мільйонів працюючих дітей. Далі ідуть африканські країни, де затруднено близько 30-ти відсотків усіх місцевих дітей. Два зполовиною мільйони дітей працюють у промислово розвинених країнах і приблизно такаж кількість затруднена у колишніх комуністичнихкраїнах.

Серед країн Європи, найбільша кількість працюючих дітей проживає в Італії. За оцінками фахівців, у Європі налічується близько 1,5 мільйона дітей, які працюють. Щодо України, то таких дітей нараховується понад 60 тисяч. Проблема експлуатації дитячою праці набула світових масштабів, через економічні, соціальні та історичні причини, що стало небезпечним для майбутнього людства і, відповідно, спонукає до протидії цьому ганебному явищу.

Використання дитячої працітобто залученнядітей до роботи на регулярній основівважаєтьсяформою експлуатації та визнається незаконнимКонвенція про права дитини гарантує захистдітей від економічної експлуатації та відвиконання небезпечної роботи чи такої, яка єперешкодою для здобуття освіти.

За українським законодавством на роботу можнаприймати з 16-річного віку (як виняток – у 14-15-річному віціале лише за згоди одного з батьківчи осібякі їх заміняють). За Конвенцією МОП, будь-яка форма праці, яка може з високою долею вірогідності зашкодити фізичномупсихічному чиморальному здоров’ю дітейїхній безпеці чиморальності не повинна виконуватися особами, які не досягли 18-річного віку.

Міжнародна спільнота визнала найжахливішими такі види дитячої праці: рабство, сексуальну експлуатацію, нелегальну діяльність та небезпечну працю. Перші три з наведенихкатегорій праці в більшості країн становлятькримінальний злочинвідповідальність за боротьбу з яким передусім несуть правоохоронніорганиІнспектори праці у свою чергумаютьзосередити увагу на четвертій категоріїхочазвісно, в межах широкомасштабних спільних дійщодо подолання дитячої праці вони відіграютьпевну роль у боротьбі з усіма найгіршимиформами дитячої праці.