УВАГА! Оподаткування неприбуткових організацій ОСББ

 

Нещодавно відбувся семінар із представниками неприбуткових організацій ОСББ на тему: «Оподаткування неприбуткових організацій ОСББ, сплата податку на нерухоме майно, мінімальна заробітня плата, ПДФО, податкова соціальна пільга, ЄВ, військовий збір, звітування неприбуткових організацій».

Роман Байбак розповів про основні зміни в трудовому законодавстві, які набули чинності у 2017 році. Детально розповів про цивільно - правовий і трудовий договір інформував про відмінність між ними. Розповів яка відповідальність за порушення законодавства про працю, а саме:

- у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені фінансові санкції у розмірі 32 0000 гривень.

Орест Мельник, у своєму виступі в доступній формі зупинився на показниках мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму згідно з Законом України від 21 грудня 2016 року №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб та військовим збором у 2017 році заробітної плати та інших доходів, які виплачуються неприбутковими організаціями; особливостях нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2017 році; повідомленні про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17.06.2015 №413); порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ).

Нагадав, що з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 3200 грн., у погодинному - 19,34 грн. Застосовувати нове визначення мінімальної зарплати, вміщене в КЗпП, слід з огляду на Закон №108. Його доповнено статтею 31, якою визначено гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Так, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати і виплатити її одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно до:

- ст.56. КзПП «Неповний робочий час» за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

- ст.115 КзПП «Строки виплати заробітної плати» - заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Доповідач відмітив, що на даний момент діє одна ставка податку для зарплатних доходів, доходів за ЦПД і деяких пасивних доходів – ПДФО - 18 %.

Податковий розрахунок ф. №1ДФ подається податковими агентами в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;

- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;

- на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти.

Податковий розрахунок ф. №1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Звіт з ЄВ до ДФС подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах ДФС одним із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;

- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

Володимир Фостяк інформував, що на офіційному веб-порталі ДФС можна ознайомитися з Реєстром неприбуткових установ та організацій. Інформація з реєстрів ДФС оприлюднюється у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника» у вкладці «Реєстр неприбуткових організацій та установ» за посиланням (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx) офіційного веб-порталу ДФС (шлях: Головна / Електронний кабінет платника / Інформація з реєстрів / Реєстр неприбуткових установ та організацій). Звернув увагу, що користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

Повідомив, що 20.06.2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за №653/30521), яким у новій редакції викладено форму звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за №932/29062.

Роман Байбак розповів, що пунктом 74.2 статті 74 ПКУ з квітня 2017 року запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (далі – СМ КОР).

СМ КОР побудовано з використанням критеріїв, визначених наказом МФУ від 13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16.06.217 за №753/30621 (далі – наказ).

СМ КОР здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо по кожному виду економічної діяльності (Таблиця даних платника податку), якщо комісією ДФС прийнято рішення про врахування такої інформації.

В ході заходу присутнім надано друковані пам’ятки про зміни в законодавстві з оплати праці.

Наприкінці семінару представники ОСББ зобов’язались дотримуватись вимог законодавства про працю, поякували за отримані відповіді на питання, які виникали в ході семінару.