Оголошення на закупівлю житла для учасників АТО, учасників бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях або при виконанні військової служби

 

 

1.           Замовник:

1.1.    Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

1.2.    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26269892

1.3.    Місцезнаходження: Львівська область, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, індекс 81500.

1.4.    Реєстраційний рахунок замовника  35425364023449

1.5.    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,  по батькові, посада а адреса , номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку  e-mail ): завідувач відділу звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради Голобородько Ольга Олександрівна. Телефон (0231) 30-270, факс (0231) 31-949, gorodok_mr_lv@ukr.net/

1.6.    Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Городоцька міська рада Львівської області

1.7.    Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета  конкурсу : 1625030 грн. (один мільйон шістсот двадцять п’ять тисяч тридцять гривень)  00 коп.

1.8.    Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю : http:horodok-rada.gov.ua

2.           Інформація про предмет конкурсу:

Для участі у конкурсі подаються :

Заява про участь у конкурсі із зазначенням:

-                Найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження , номера телефону, телефаксу;

-                Прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;

-                Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

-                Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

-                Копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу  державної  податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

-                Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства , щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство ;

-                Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

-                Витяг з Державного реєстру  обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

-                Належно засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація  права власності на нерухоме майно;  

-                Право власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно засвідчена в установленому  порядку  копія технічного  паспорта на квартиру , засвідчена копія ліцензії , яка дає право на провадження будівельної діяльності (у разі придбання житла на умовах пайової участі);

-                Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі придбання  житла на умовах пайової участі);

-                Нотаріально засвідчена  копія дозволу  на виконання будівельних робіт або копія декларації  про початок виконання будівельних  робіт, виданих Держархбудінспекцією (у разі придбання житла на умовах пайової участі):

3.     Опис предмета закупівлі :

-         м. Городок – однокімнатна квартира загальною площею 40 кв.м., вартість – 382360 грн (триста вісімдесять дві тисячі триста шістдесять гривень ), 00 копійок ;

-         м. Городок – двокімнатна квартира  загальною площею  до 50 кв.м. – вартість 477950 грн (чотириста сімдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень), 00 копійок 

-         м. Городок – трьохкімнатна квартира   загальною площею до 80 кв.м. – вартість 764720 грн (сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот двадцять гривень), 00 копійок

4.                Строк передачі  житла (квартир) до 21 серпня  2017 року

5.                Подання конкурсних пропозицій :

5.1.         Місце: м-н  Гайдамаків, 6, м. Городок Львівської області , 81500. Відділ звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради, 1-ий поверх;

5.2.         Строк подачі документів : до  06  вересня 2017 року

5.3.         Час: до 11  години

5.4.         Дата розгляду пропозиції 07 вересня  2017 року о 10.00  в кабінеті заступника міського голови Попка С.Р.

 

 

Заступник міського голови                                             Попко С.Р.