Оголошення на закупівлю однокімнатної квартири для дитини – сироти Денеки Андріяни Володимирівни, 11.12.1999 р.н., яка перебуває на обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької міської ради

 

1.           Замовник:

1.1.    Найменування: Городоцька міська рада Львівської області

1.2.    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26269892

1.3.    Місцезнаходження: Львівська область, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, індекс 81500.

1.4.    Реєстраційний рахунок замовника  35425193023449

1.5.    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,  по батькові, посада,  адреса , номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку  e-mail ): завідувач відділу звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради Голобородько Ольга Олександрівна. Телефон (0231) 30-270, факс (0231) 31-949, gorodok_mr_lv@ukr.net/

1.6.    Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Городоцька міська рада Львівської області

1.7.    Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета  конкурсу : 420035 грн. (чотириста двадцять тисяч тридцять п’ять  гривень)  00 коп.

1.8.    Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю : http:horodok-rada.gov.ua

2.           Інформація про предмет конкурсу:

Для участі у конкурсі подаються :

Заява про участь у конкурсі із зазначенням:

-                Найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження , номера телефону, телефаксу;

-                Прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;

-                Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

-                Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

-                Копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу  державної  податкової  служби і мають відмітку в паспорті);

-                Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства , щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство ;

-                Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

-                Витяг з Державного реєстру  обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

-                Належно засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація  права власності на нерухоме майно;  

-                Право власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно засвідчена в установленому  порядку  копія технічного  паспорта на квартиру.

3.     Опис предмета закупівлі :

– однокімнатна квартира загальною площею до 35  кв.м., вартість – 420035  грн (чотириста двадцять тисяч тридцять п’ять гривень ), 00 копійок;

-         місцезнаходження житла –  територія Львівської області  ;

4.                Подання конкурсних пропозицій :

4.1.         Місце: м-н  Гайдамаків, 6, м. Городок Львівської області , 81500. Відділ звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради, 1-ий поверх;

4.2.         Строк подачі документів : до  27 березня  2018 року

4.3.         Час: до 11  години

4.4.         Дата розгляду пропозиції 28 березня  2018 року о 10.00  в кабінеті заступника міського голови Попка С.Р.

 

 Заступник міського голови                                             Попко С.Р.