До уваги населення! В разі суттєвих змін у майновому стані – необхідно повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції

 

       У відповідності до вимог ч.ІІ ст.52 ЗУ «Про запобігання корупції» (далі -Закон) у разі суттєвої зміни у майновому  стані суб’єкта декларування, а саме – отримання ним доходу , придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк  з моменту отримання  доходу або придбання майна зобовязаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції, яке акцентує увагу на тому, щодо доходів , які необхідно вказати у повідомленні, відносяться:зарплата (грошове забезпечення), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Під зарплатою розуміється  основний заробіток,а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати.

       Національне агентство з питань запобігання корупції в своєму Рішення № 3 від 10.06.2016 р. зазначає, що інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

       Суб’єкти декларування особисто письмово повідомляють  НАЗК про суттєві зміни у своєму майновому  стані шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) через власний персональний електронний кабінет  у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

       Також важливо памятати, що на відміну від декларацій, виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані субєкта декларування до Реєстру не подаються. Отже, під час їх заповнення необхідно бути максимально зосередженим, аби не допустити у ньому помилок, які в подальшому неможливо виправити. Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені ст.46 Закону.

        У разі зміни у майновому стані субєкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в НАЗК шляхом подання відповідної електронної форми  на веб-сайті Реєстру. Ця інформація повинна  повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний  звітний період, наприклад, у наступній  щорічній декларації, яка охоплює звітний рік.

        Однак, слід звернути увагу на відмінність у порогах декларування, встановлених законодавством для відображення інформації в декларації та повідомлення про суттєві змінив майновому стані субєкта декларування.

Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 прожиткових мінімумів. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбане субєктом декларування.

         Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої  ст.46 Закону у декларації зазначається інформація  про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів. Відповідно, у разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 прожиткових мінімумів, але менше 100, інформація про придбання  такого майна відображена в декларації лише в розділі «Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в цьому розділі також становить 50 прожиткових мінімумів.