НАГАДУЄМО! Триває конкурс на гасло та логотип міста Городка! Заявки на ГАСЛО приймаються до 10 вересня!

 

Як ми вже повідомляли, Городоцька міська рада оголосила КОНКУРС НА ГАСЛО ТА ЛОГОТИП МІСТА ГОРОДКА.

Відтак, на засіданні конкурсної комісії вирішили поділити конкурс на два етапи: спочатку визначити гасло, а відповідно до нього – логотип.

 

І етап – визначення ГАСЛА міста Городок. Прийом заявок – до 10 вересня 2018 року, далі – оприлюднення робіт 5 фіналістів та десятиденне он-лайн голосування із визначенням переможця.

 

ІІ етап – визначення промоційного ЛОГОТИПУ міста Городок. Прийом заявок – з 24 вересня по 22 листопада. Далі –  відбір оргкомітетом п’яти фіналістів, оприлюднення конкурсних робіт п’ятьох фіналістів і он-лайн голосування за найкращу впродовж 20 днів (до 13 грудня 2018 року включно).

 

Отже, дорогі творчі та креативні, НА СТАРТ! Нижче – положення про Конкурс, детальна інформація про умови участі та подарунки переможцям.

 

 

 

Положення про конкурс

з визначення кращого промоційного

логотипу та гасла міста Городок

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс з визначення кращого промоційного логотипу та гасла міста Городок (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста (емблема та гасло).

1.2. Логотип – будь-яка комбінація буквено-графічних зображень, утворених поєднанням символів, літер, абстрактних варіацій різних комбінацій кольорів, форм і структур, яка здатна передати унікальність міста Городок та ідентифікувати його серед інших; постійний графічний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований із зображенням, літерами, цифрами або без них.

Гасло (девіз) – лаконічна, влучна, ефектна фраза, що закріплює позитивний образ міста Городок формує його привабливий імідж.

1.3. Промоційний логотип та гасло є представницькими символами і не замінюють офіційну символіку міста (гімн, герб і прапор).

 

2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення найкращого промоційного логотипу та гасла міста Городок, які будуть використані в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу міста Городок в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, економічного, туристичного, наукового та соціального потенціалу міста, зокрема:

– на подарунково-сувенірній, інформаційно-рекламній продукції,

– на дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури;

– під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

·  залучення максимальної кількості учасників до розробки промоційного логотипу та гасла міста;

·  поширення інформації про місто Городок;

·  збільшення привабливості міста на українській та міжнародній туристичній арені;

·  розроблення та створення унікального промоційного логотипу та гасла міста Городка.

 

 

3. Умови та порядок проведення Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, рішенням Городоцької міської ради утворюється та затверджується склад організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет).

3.2. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання.

3.3. Засідання Оргкомітету є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

3.4. Рішення Оргкомітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.5. Члени Оргкомітету:

·  беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних пропозицій і забезпечують прийняття рішення конкурсним журі про визначення переможця Конкурсу;

·  мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;

·  зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

·  мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади міста Городка та законодавству України.

3.6. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.7. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.8. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації міста:

·  логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

·  гасло (ключова ідея).

3.9. До конкурсних робіт обов’язково додається чистий конверт, та заповнена заява або її сканований варіант надсилається текстовим файлом (Додаток 1 – зразок конкурсної заяви).

3.10. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в друкованому вигляді за адресою: Городоцька міська рада, м-н.Гайдмаків, 6, м.Городок, Львівсьа область, 81500 та в електронному вигляді на електронну скриньку e-mail: gorodok_mr_lv@ukr.net

3.11. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.12. Конкурс проводиться в ІІ етапи:

І етап – визначення кращого гасла міста.

1.1. прийом заявок та конкурсних робіт на визначення кращого гасла міста  з 20 серпня по 10 вересня 2018 року включно;

1.2. відбір оргкомітетом п’яти фіналістів на основі критеріїв оцінки впродовж 2 днів після завершення прийому заявок;

1.3. оприлюднення конкурсних робіт п’ятьох фіналістів і он-лайн голосування за найкращу впродовж 10 днів.

Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів, вважається переможцем

II етап -визначення кращого промоційного логотипу міста Городок.

2.1.прийом заявок та конкурсних робіт на визначення кращого промоційного логотипу міста Городок з 24 вересня по 22 листопада.

2.2. відбір оргкомітетом п’яти фіналістів на основі критеріїв оцінки впродовж 2 днів після завершення прийому заявок.

2.3. оприлюднення конкурсних робіт п’ятьох фіналістів і он-лайн голосування за найкращу впродовж 20 днів (до 13 грудня 2018 року включно)

Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів, вважається переможцем.

3.13. Оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.14. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.15. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.16. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

3.17.Оргкомітет має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їх імена в друкованих матеріалах.

3.19. Переможцем Конкурсу є робота, яка за підсумками он-лайн голосуваннявизнана найкращою. Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

3.20. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення логотипу, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу (Виконавчому комітету Городоцької міської ради) і дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоційних цілях.

3.18. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

 

4. Технічні вимоги до конкурсних робіт:

·  наявність усіх документів;

·  оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, які будуть відображати мету і завдання Конкурсу;

·  унікальний, оригінальний, сучасний, лаконічний, багатогранний графічний елемент, який відображає ключову характеристику міста Городка;

·  текст гасла двома мовами (українська, англійська);

·  відповідність нормам моралі та етики.

·  максимальна спрощеність для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.

·  графічний файл зображення;

·  кольорове рішення (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді);

·  приклади для використання логотипу та гасла міста на сувенірній і поліграфічній продукції;

·  можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал);

·  відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті);

·  приклади поєднання логотипу разом з офіційною символікою міста;

·  надання письмового обґрунтування змісту логотипу та гасла у паперовому та електронному вигляді.

·  на конкурс не допускається подання зображення та гасла, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим власникам.

 

·  5. Технічні вимоги та параметри

·  5.1. Графічне зображення подається на CD/DVD носіях:

·  5.1.1. у растровому форматі файлів (*jpeg, *tif, *png+альфа, *psd.) з роздільністю не менше 600 dpi у 2-х розмірах (10 см по найменшій стороні та 1 см по найменшій стороні);

·  5.1.2. у векторному форматі файлів (*cdr, *eps, *ai).

·  5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

·  5.2.1.повнокольорове зображення на білому тлі;

·  5.2.2. чорно-біле зображення на білому тлі;

·  5.2.3. кольорове зображення на чорному тлі;

·  5.2.4. чорно-біле зображення на чорному тлі.

·  5.3. гасло міста Городок має бути розроблене українською та англійською мовами;

·  5.4. Назва конкурсної робота (імена файлів) повинна містити прізвище автора англійською мовою та номер варіанту.

 

6. Визначення переможців Конкурсу

·  6.1. Результати роботи Оргкомітету оформляються протоколом засідання.

·  6.2. Протокол засідання містить інформацію:

·  1) дату, час та місце проведення;

·  2) прізвища, імена та по-батькові членів оргкомітету;

·  3) прізвища, імена та по-батькові конкурсантів;

·  4) результати голосування.

·  6.3. Оргкомітет визначає 5 робіт-фіналістів на основі критеріїв оцінки та голосування членів.

·  6.4. Вибрані 5 робіт-фіналістів оприлюднюються в ЗМІ з метою проведення опитування громадської думки та он-лайн голосування.

·  6.5. Конкурсна робота, яка набрала більшу кількість голосів в он-лайн голосуванні вважається переможцем Конкурсу.

·  6.6. Рішення про переможця он-лайн голосування затверджується протоколом оргкомітету.

·  6.7. Організаційний комітет та організатор Конкурсу залишають за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

 

6. Нагородження переможця Конкурсу

7.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Городоцької міської ради та в засобах масової інформації.

7.2. Переможці конкурсу отримують диплом та винагороду у розмірі 2000,00 грн. - за краще гасло для міста Городок та 4000,00грн. за кращий промоцій ний логотип для міста Городок (за рахунок коштів загального фондуміського бюджету).

7.3. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю Виконавчого комітету Городоцької міської ради.

7.4. Право щодо використання логотипу та гасла автора-переможця Конкурсу передається Виконавчому комітету Городоцької міської ради.

7.5 Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить міський голова.

7.6. Городоцька міська рада затверджує результати Конкурсу логотип та гасло міста Городок для реалізації та практичного використання.

 

8. Авторські права

8.1. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання логотипу переможця і виключне право на дозвіл або заборону використання логотипу переможця передаються Виконавчому комітету Городоцької міської ради.

8.2. Переможець Конкурсу зобов'язаний укласти з Виконавчим комітетом Городоцької міської ради договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип.

8.3. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 10 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип, Оргкомітет обирає переможцем наступного за кількістю голосів.

8.4. Організаційний комітет гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи логотипів, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями, без дозволу авторів ескізів логотипу.

8.5. Організаційний комітет не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

 

 

Секретар ради                                                                                                         ЮліяВіткова

 

 

 

Додаток

до Положення про відкритий творчий конкурс на визначення логотипу міста Городок

 

Заявка

на участь у відкритому творчому конкурсі

на визначення промоційногологотипу та гасла міста Городок

 

 

Я, _________________________________________________________________, прошу допустити мене до участі у відкритому творчому конкурсі на визначення логотипу та гасла міста Городок.

 

Про себе додатково повідомляю:

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

                                                                                                                                              

Дата і місце народження

                                                                                                                                              

Місце роботи, навчання

                                                                                                                                              

Місце проживання (адреса для листування)

                                                                                                                                              

№ контактного телефону (робочий, мобільний)

                                                                                                                                              

e-mail                                                                                                                                     

Назва конкурсної роботи:

                                                                                                                                              

Короткий опис логотипу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Коротке тлумачення гасла:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

До заявки додаю CD/DVD з наступним вмістом(для розробників логотипу):

Растрові формати файлів:

jpeg,   tif,                png,  psd

1. повноколірне зображення на білому тлі 

векторні формати файлів: cdr,       eps,   ai,

2. чорно-біле зображення на білому тлі 

Друковані варіанти  у кількості _______ л.

3. кольорове зображення на чорному тлі 

Опис логотипу                   

4. чорно-біле зображення на чорному тлі

У разі перемоги моєї конкурсної роботи передаю права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору Конкурсу (Виконавчому комітету Городоцької міської ради) і даю дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних цілях, а також даю згоду на передачу авторських прав Виконавчому комітету Городоцької міської ради.

У разі, якщо моя робота не стане переможцем конкурсу_________________ (даю згоду/не даю згоди) на її вільне використання в рекламно-інформаційних цілях .

 

Із Положенням конкурсу ознайомлений (а) ________________________

 

 

 

«___» _________ 2018 р.                                          ____________ / ____________

Дата                                                                 Підпис                 П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

Склад

організаційного комітету конкурсу з визначення кращого промоційного

логотипу та гасла міста Городка

 

 

Юлія Віткова

 секретар ради, голова оргкомітету

 

Вікторія Стельмащук

завідувач відділу державної архітектурно-будівельної інспекції Городоцької міської ради, заступник голови оргкомітету

 

Тетяна Грецко

спеціаліст I категорії відділу обліку та звітності, секретар оргкомітету

 

Члени організаційного комітету

Роман Опалинськийчлен виконавчого комітету, художник(за згодою)

 

Сергій Лопатнюкдепутат Городоцької міської ради(за згодою)

 

Володимир Макітрадепутат Городоцької міської ради(за згодою)

 

Галина Вилійка екскурсовод, гід-перекладач (англійська мова)(за згодою)

 

Олег Божик - спеціаліст I категорії відділу містобудування, архітектури та ЖКГ

 

Богдан Рожак - викладач живопису кафедри Української академії друкарства (за згодою)