УВАГА! Продається право оренди ділянки на вул.П.Мирного (аукціон - 2 травня, подача заяв - до 23 квітня)

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 Організаторземельних торгів: Городоцька міська рада Львівської області.Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:           

·         Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою:Львівська область, Городоцький район, м.Городок, (в межах населеного пункту), вул. П.Мирного, земельна ділянка 11;

·         кадастровий номер - 4620910100:29:001:0127;

·         площа -  4,6764га;

·         категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

·         цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

·          вид використання земельної ділянки - для будівництва та обслуговування логістичного центру;

 

Стартовий розмір річної орендної плати - 1103944грн.34коп. (Один мільйон сто три тисячі дев’ятсот сорок чотири грн.34коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою:  5 (П’ять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо інженерних комунікацій на частині земельної ділянки площею 0,6255га; 0,0079га; 0,0166га; Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку на частині земельної ділянки площею 0,1596га; Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах на частині земельної ділянки площею 0,3566га; Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0352га; 0,2553га.

 

            Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 2. Договір оренди  земельної ділянки між Городоцькою міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення         земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку         визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується  Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України та на виконання Рішення №1856 Городоцької міської ради Львівської області від 28 лютого 2019р.:

- відшкодувати Організатору – Городоцькій міській раді Львівської області витрати, здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону в сумі: 26994грн.00коп.(Двадцять шість тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири грн.00коп.) – за розробку детального плану території; 19660грн.30коп.(Дев’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят грн.30коп.) – за розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

5.3. На виконання Рішення №1856 Городоцької міської ради Львівської області від 28 лютого 2019р.:

- відшкодування витрат на підготовку до проведення земельних торгів та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.

6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

1.      Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

·         реєстраційний внесок – 960,50грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

·         гарантійний внесок – 55197грн.22коп.(П’ятдесят п’ять тисяч сто дев’яносто сім грн.22коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2.      Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.

3.      Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 02 травня 2019р.

Останній день прийому заяв –  23 квітня 2019р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійна зала Городоцької міської ради).

 

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійна зала Городоцької міської ради).

             

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця: призначення платежу:1. «Реєстраційний внесок 960,50грн.»; 2. «Гарантійний внесок55197,22грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому23.04.19р.до 16.30год.

 

 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ФІРМА «СОМГІЗ»

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

1.                 Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

2.                 Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).

3.                 Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

4.                 Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).  

5.                 Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника, копія паспорта та ідент. номера керівника).*

6.                 Оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою.

7.                 Оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах.

8.                 Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.*

9.                 Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

10.              Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

11.              Печатка.

 

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ  СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

1.                          Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

2.                          Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

3.                          Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал). 

4.                          Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.

5.                          Документ, що підтверджує особу (паспорт),копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії завірена належним чином*

6.                          Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

7.                          Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

8.                          Печатка.

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

 

 

 

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

  1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*
  3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).
  4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.
  5. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
  6. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

 

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.