«Мої уроки мрій» - Городок бере участь в молодіжному українсько-польському проекті

 

 

Асоціація "CRAS" - Центр розвитку соціальної діяльності в партнерстві спільно з Асоціацією керівників навчальних закладів Городоцького району з України розпочали реалізацію  проекту «Мої уроки мрій», фінансований Радою польсько-українською Радою обміну молоддю Міністерства освіти Польщі.Проект «Мої уроки мрій» спрямований на розвиток інтересів молодих людей у сфері робототехніки, екології та хімії у вигляді зустрічей з наукою, використовуючи різноманітні методи, такі як  експерименти, та надання  молодим людям знання, які пропагують рух, здорове харчуванняза допомогою кулінарних майстер-класів, спортивних заходів. Проект покращить навички учасників проекту, корисні не тільки під час уроків, а й у повсякденному житті, сприятиме розвитку творчості, інновації, вміння співпрацювати та критично мислити.

 

Проект також сприятиме взаємномузближенню молоді з Польщі та України віком 14-16 років, а також допомагатиме подоланню стереотипів. У ньому візьмуть участь 18 осіб (11 дівчат і 7 хлопців) з повіту Стшижув, 18 осіб (10 дівчат, 6 хлопців ) з міста Городка, а також 2 опікуни від кожного з партнерів. Результатом роботи буде фільм, який демонструватиме «уроки мрії» з використанням експериментального методу. Дата початку проекту - 2019-06-03Дата закінчення проекту - 2019-07-3023 червня 2019 року в Риманув-Здруй розпочнеться восьмиденний обмін молоді, під час якого будуть організовані семінари. Таким чином, молодь отримає практичні знання шляхом спільної гри, досвіду та експериментів. Освітній аспект буде посилено завдяки локації  в районі курорту з унікальним кліматом, що має особливості гірського клімату, та завдяки значному вмісту йоду - особливості морського клімату.Результатом  молодіжної роботи буде фільм, що пропагує "уроки мрії" з використанням експериментального методу, та демонстраційний урок, організований для місцевої громади Риманув Здруй.

 

Завдяки участі у проекті молоді люди будуть вчитися бути самостійними, підвищувати свою мотивацію, спільно працювати, усвідомлюватинеобхідність виконання завдань та зобов'язань. Навчання з використанням експериментального методу допоможе розвинути такі навички у учасниківяк творче мислення, співпрацяу групі, прийняття рішень, спілкування. Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти не несе жодної відповідальності за використання цієї інформації. Дагмара Прейснер                                                                    Координатор проекту

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Moje lekcje marzeń!

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Partnerstwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie (The Association of Managers of Educational Institutions in the Horodok District), rozpoczęło realizację projektu pn. „Moje lekcje marzeń!”, sfinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt „Moje lekcje marzeń!” ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży z zakresu robotyki, ekologii i chemii w formie spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami z uwzględnieniem eksperymentu, a także przekazanie młodym ludziom wiedzy promującej ruch i zdrowe odżywianie w formie warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych. Przedsięwzięcie wpłynie na doskonalenie umiejętności uczestników projektu przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu takich jak np. kreatywność, innowacyjność, zdolność kooperacji oraz krytycznego myślenia.

 

Projekt doprowadzi do wzajemnego zbliżenia młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 14-16 lat, a także przezwyciężania stereotypów. Weźmie w nim udział 18 osób (11K, 7M) z terenu Powiatu Strzyżowskiego, 18 osób (10K, 8M) z terenu Miasta Gródek i okolic oraz po 2 opiekunów ze strony każdego z Partnerów. Efektem pracy będzie film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu.

 

Data rozpoczęcia projektu – 2019-06-03

Data zakończenia projektu – 2019-07-30

23 czerwca 2019 r. rozpocznie się w Rymanowie Zdroju, ośmiodniowa wymiana młodzieżowa, w trakcie której zostaną zorganizowane warsztaty. Młodzież w ten sposób będzie zdobywać praktyczną wiedzą poprzez wspólną zabawę, doświadczenia i eksperymenty. Aspekt edukacyjny zostanie wzmocniony dzięki zajęciom terenowym na obszarze kurortu o wyjątkowym klimacie wykazującego zarówno cechy klimatu górskiego, jak i dzięki znacznej zawartości jodu - cechy klimatu morskiego.

Efektem pracy młodzieży będzie m. in. film upowszechniający „lekcje marzeń” z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także lekcja pokazowa zorganizowana dla lokalnej społeczności Rymanowa Zdroju.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie uczyć się od siebie nawzajem, będzie zwiększać swoją motywację, samodzielność, świadomość wagi zadań i zaangażowanie. Nauka metodą eksperymentu pomoże rozwinąć w uczestnikach wiele umiejętności  takich jak: twórcze myślenie, współpracę w grupie, podejmowanie decyzji, komunikowanie się. 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

                                                                                                                               Dagmara Preisner

 

                                                                                                                                Koordynator projektu