Інформуємо: проводиться оцінка щодо детального плану території в межах вул.Валова – В.Стуса

 

Проводитьсястратегічнаекологічнаоцінкамістобудівноїдокументації "детальногопланутериторіїдлярозміщенняобєктівторгівельногоірозважальногопризначеннятаорганізаціїтранспортногоіпішохідногосполучення, вмежахвул. ВаловаВ.Стуса, м. ГородокЛьвівськоїобласті".

За детальною інформацією звертатись у відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Городоцька міська рада, м.Городок, м-н Гайдамаків, 6. Тел.: 30-214.

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення об’єктів торгівельного і розважального призначення та організації транспортного і пішохідного сполучення, в межах вул. Валова – В.Стуса, м. Городок Львівської області

 

Загальні положення

1.     Замовник СЕО

Городоцька міська рада

Юридична адреса: 81500, Львівська область, Городоцький район, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, контактний телефон: 03231-30195                        електрона адреса: http://horodok-rada.gov.ua/

2.     Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території для розміщення об’єктів торгівельного і розважального призначення та організації транспортного і пішохідного сполучення розробляється на замовлення Городоцької міської ради на підставі Рішення Городоцької міської ради №1256 від 15 грудня 2015 року «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для розміщення об’єктів торгівельного і розважального призначення та організації транспортного і пішохідного сполучення, в межах вул. Валова – В.Стуса, м. Городок Львівської області».

Загальна площа опрацьованого ДПТ становить 3,09 га.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

-         Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

-         Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-         Закону України «Про відходи»;

-         Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

-         Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-         Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

-         Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

-         Закону України «Про екологічну мережу України»;

-         Закону України «Про охорону земель»;

-         Закон України «Про рослинний світ»;

-         Закону України «Про тваринний світ»;

-         Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-         ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

-         ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-         ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-         ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

-         ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

-         ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-         ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-         ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

-         СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища";

-         Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3.     Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Детальний план території розробляється згідно з генеральним планом населеного пункту та визначає:

-  розташування червоних ліній;

- розташування окремих   земельних    ділянок    та    об'єктів містобудування,   вулиць,  проїздів,  пішохідних  зон,  щільність, поверховість,   інші  параметри  забудови,  містобудівні  умови  і обмеження  забудови  земельних  ділянок;

- розташування інженерно-транспортної інфраструктури;

- принципи формування    архітектурно-просторової    композиції забудови, інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.

      Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Городоцької районної  Державної адміністрації відповідно  до  детального  плану  території подає висновки і пропозиції для наступного  прийняття   рішень   у   межах повноважень, визначених законом, щодо:

- визначення земельних ділянок для розташування та  будівництва

об'єктів містобудування та іншого використання;

-  вибору, вилучення  (викупу),   надання   у   власність   або

користування (оренду) земельних ділянок;

- визначення поверховості   та   інших   параметрів    забудови

території;

-  розроблення та   затвердження   місцевих   правил   забудови,

- проектів  забудови   території,   проектів   розподілу   території.

     Розроблення детального плану  також спрямоване на виконання програми соціально-економічного розвитку території м. Городок, створення сприятливих умов для залучення інвестицій на початковому етапі інвестиційного процесу та виключення ризиків залучення фінансових ресурсів у будівництво об’єктів обслуговування населення, інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме розвитку житлового будівництва, соціальної інфраструктури, покращенню архітектурного вигляду забудови, зовнішнього благоустрою території, наповненню місцевих бюджетів, створенню робочих місць тощо. 

Городок - місто районного значення Городоцького району Львівської області, розташований над річкою Верещицею, лівою притокою Дністра, за 25 км від Львова.у 30 км від Львова та 60 км від Перемишля (Польща).       

Орографічно Городоцький район лежить на стику кількох географічних районів. Південно-західна частина району межує зі західною окраїною Подільської височини (Подільське горбогір'я) у межах рівнинної території Опілля з абсолютними висотами 290–320 м н. р. м. Більша частина району лежить у північно-західній частині Передкарпаття у межах полого-хвилястої Сянсько-Дністровської вододільної рівнини з абсолютними висотами 270–290 м н. р. м. (в окремих випадках понад 300 м, наприклад біля сіл Галичани і Речичани) та акумулятивної плоскої, місцями заболоченої, терасової рівнини — Верхньодністровської улоговини з абсолютними висотами нижче 260 м н. р. м.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, сірі опідзолені, лучні та болотні ґрунти, ефективне використання яких вимагає розумної меліорації. Чорноземи та сірі опідзолені ґрунти трапляються па підвищених ділянках рельєфу. Вони є найбільш родючими і зайняті здебільшого під ріллю.

Території із заляганням рівня підземних вод на глибині 1,6-2,0 м займають велику частину територіє району.

Підземні води зафіксовані на глибині 1,8-2,0 м. Максимальна глибина промерзання ґрунту – 50 см.

Клімат помірно-континентальний, характеризується м'якістю та високою вологістю.

Середня температура січня у регіоні складає -4,1°С, липня +18,3°С. Середньорічна температура складає +7,5 °С. Максимальна та мінімальна температура повітря досягає +37º та - 34 ºС. Без морозний період триває 160 днів. Глибина промерзання грунту 82 см.

Середня із максимальних декадних висот снігового покриву становить 15 см. Середня тривалість опалювального сезону 183 доби із середньою температурою повітря за сезон 0,3ºС.

Середньорічна норма опадів становить 631 мм на рік, а за період з температурою понад 10ºС – 488 мм.

Основна кількість опадів випадає в теплий період року. Розташування у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в агрокліматичній підзоні достатнього зволоження ґрунту.

Вітри переважають західних та південно – східних напрямків.

Екологічні умови ділянки  проектування – задовільні

Громадський центр знаходиться вздовж центральної вулиці міста, до складу якого в межах розробки ДПТ входять: будинок з приміщеннями Городоцької міської ради, стадіон, церква, меморіальна зона з пам’ятниками, територія Народного дому, паркова зона (сквер).

 При проведені оцінки території міста Городок виявлено ряд інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних та планувальних факторів, що створюють деякі обмеження для вільного розвитку та забудови міста, які вимагають додаткових заходів та коштів при освоєнні території.

Стан навколишнього середовища проектованої території вважається незадовільним, таким який вимагає додаткових заходів по інженерній підготовці території, а саме: формування нового середовища торгівельного та розважального призначення, організації СЗЗ та благоустрою території.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в центральній частині м. Городок, формує громадський центр та створює сприятливу територію для торгівлі та відпочинку, межуючи з територіями індивідуальної житлової забудови.

     Громадська територія представлена площею з встановленими торгівельними павільйонами та  кіосками, магазинами продовольчих та побутових товарів.

     Рельєф ділянки умовно спокійний, з незначними незакріпленими відкосами річки Верещиця. Абсолютні відмітки на проектованій території змінюються в межах від  2268.65 м до 2265.30 м.

     Відповідно до історико-архітектурного плану м. Городок на території опрацювання в ході розроблення ДПТ виявлено об‘єкт культурної спадщини (будинок кінця 19-початку 20 століття, колишня бойня, вул. Валова, 26). Територія не попадає під зону охоронюваного ландшафту та зони археологічного шару 1 категорії.

       Вздовж  пд., пн. а також сх. меж території проходять повітряні лінії електропередач  0.4 кВт.

Водогінні та каналізаційні мережі. Водопостачання проектованої території здійснюється з підключенням до існуючих водонапірних мереж.

      Вздовж території розробки ДПТ (центральна частина міста) проходить центральна вулиця міста. Дана вулиця є асфальтованою, тротуари частково відсутні.

Ділянка проектування на даний час є частково замощеною твердим покриттям також є озелененою. Загальний благоустрій та озеленення на решті ділянок ДПТ не виконані в повному об’ємі.

Планувальні обмеження:

-         прибережно-захисна смуга;

-         існуюча забудова  ДПТ, яка підлягає реконструкції;

-         сформована оточуюча громадська і садибна малоповерхова житлова забудова.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території м. Городок, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При розроблені документації необхідне врахування схеми планування території Львівської області, інформація земельного кадастру.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для встановлення основного технологічного обладнання і допоміжних споруд та систем, потрібно визначити загальну площу, необхідну для розташування будівель і споруд планового об’єкту. Відвести смуги землі для розміщення монтажних майданчиків на період виконання будівельно-монтажних робіт.

Передбачити забезпечення санітарних норм роботи працівників.

Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель відповідно до вимог існуючого законодавства.

Забезпечити зниження негативних вплив робіт, зокрема, максимально використовувати існуючі дороги. Нові ділянки під’їзних доріг будувати таким чином, щоб піддавати мінімальним ушкодженням геологію і геоморфологію ділянок.

Залишки будiвельних матерiалiв вивозяти у спеціально відведені місця.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, необхідно включити вертикальне планування території, поверхневе водовідведення.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

- зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

9.Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Городоцька міська рада.

Юридична адреса: 81500, Львівська область, Городоцький район, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, контактний телефон: 03231-30195                        електрона адреса: http://horodok-rada.gov.ua/

Контактна особа – Кущак Роман Васильович.

10.Строки подання

15 днів з дня публікації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення об’єктів торгівельного і розважального призначення та організації транспортного і пішохідного сполучення, в межах вул. Валова – В.Стуса, м. Городок львівської області

 

 (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку").