21 жовтня - торги по земельній ділянці на вул.Ю.Березинського (для будівництва та обслуговування СТО з мийкою)

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Городоцька міська рада Львівської області.Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 02:           

·         Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою:Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул. Ю.Березинського, (в межах населеного пункту);

·         кадастровий номер: 4620910100:29:012:0143;

·         площа:  0,2446га;

·         категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

·         цільове призначення – для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу;

·         вид використання – для будівництва та обслуговування СТО з мийкою;

 

Стартова ціна продажу земельної ділянки 575937грн.00коп. (П’ятсот сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім грн.00коп.) без ПДВ. 

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012р. №1051, не зареєстровано.

 

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1.         Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2.        Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Городоцькою міською радою  Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

3.        Ціна продажу лоту, право власності, на  який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

4.        Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 38234грн.85коп. (Тридцять вiсiм тисяч двiстi тридцять чотири грн.85коп.);

4.3. На виконання Рішення №2386 Городоцької міської ради Львівської області від 12 вересня 2019р.:

- відшкодування витрат на підготовку лоту до торгів та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником;

4.4. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України:

-  відшкодувати Городоцькій міській раді Львівської області втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 10366грн.00коп. (Десять тисяч триста шiстдесят шiсть грн.00коп.) у терміни та на рахунки, визначені чиним законодавством України;

5.        Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

1.      Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

·         реєстраційний внесок – 1003,50грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

·         гарантійний внесок – 28796грн.85коп. (Двадцять вiсiм тисяч сiмсот дев'яносто шiсть грн.85коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю -  з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 21 жовтня 2019р.

Останній день прийому заяв –  15 жовтня 2019р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

Початок торгів о 11 .00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

 

 

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця.Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 1003,50грн.»; 2. «Гарантійний внесок 28796,85 грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому15.10.19р.до 16.30год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ФІРМА «СОМГІЗ»

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

1.                 Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

2.                 Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).

3.                 Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

4.                 Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).  

5.                 Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника, копія паспорта керівника).*

6.                 Оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою.

7.                 Оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах.

8.                 Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.*

9.                 Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

10.              Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

11.              Печатка.

 

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ  СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

1.                          Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

2.                          Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

3.                          Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал). 

4.                          Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.

5.                          Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії завірена належним чином*

6.                          Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

7.                          Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

8.                          Печатка.

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

 

 

 

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

  1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*
  3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).
  4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.
  5. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
  6. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

 

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.