Рішення - зміни тарифу на воду

                

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ № 196

від 24 жовтня 2019 року

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 01.03.2019р. №48 «Про встановлення тарифів на послуги, які надаються КП «Городоцьке ВКГ» з централізованого водопостачання та водовідведення  та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

    

    Розглянувши лист та розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання (додаток 4) від 16.10.2019р. вих.№329, надані КП «Городоцьке ВКГ» щодо внесення змін на встановлення тарифу на послугу, яку надає підприємство з централізованого водопостачання у зв’язку із збільшенням ціни на покупну воду згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.09.2019р. №1968 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016р. №1141», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», вимогами постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130, виконком  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 01.03.2019р. №48 «Про встановлення тарифів на послуги, які надаються КП «Городоцьке ВКГ» з централізованого водопостачання та водовідведення  та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», а саме пункт 1.1.рішення викласти в наступній редакції, з урахуванням додатку 1 до рішення:

         1.1  централізоване водопостачання – 17,16 грн./м3 (з ПДВ);

         2. Зміни до тарифу на послугу (п.1.1 рішення) ввести в дію після оприлюднення прийнятого рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Городоцької міської ради Львівської області, але не пізніше  1 листопада 2019р.

         3. Всі інші пункти рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 01.03.2019р. №48 «Про встановлення тарифів на послуги, які надаються КП «Городоцьке ВКГ» з централізованого водопостачання та водовідведення  та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)»залишаються без змін.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Попка С.Р.

 

 

Міський  голова                                                         Р. Кущак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Додаток 1

 
             

Структура  тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство"

 

 

 

 
         

Без ПДВ

 

 

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

 

 

тис.грн. на рік

грн/м³

тис.грн. на рік

грн/м³

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

5920,570

10,5423

3584,769

12,4688

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

3643,401

6,4875

841,323

2,9263

 

 

1.1.1

електроенергія

141,039

0,2511

742,002

2,5809

 

 

1.1.2

витрати на придбання води в інших субєктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими субєктами господарювання

3408,500

6,0693

0,000

0,0000

 

 

1.1.3

витрати на реагенти

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси(ремонти)

93,862

0,1671

99,321

0,3455

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

1312,909

2,3378

1846,980

6,4243

 

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

302,117

0,5380

502,882

1,7492

 

 

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

269,560

0,4800

384,360

1,3369

 

 

1.3.2

амортизаційні відрахування

32,557

0,0580

118,522

0,4123

 

 

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

662,143

1,1790

393,584

1,3690

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

238,682

0,4250

125,622

0,4369

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

52,510

0,0935

27,637

0,0961

 

 

1.4.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

1.4.4

витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів

0,000

0,0000

4,304

0,0150

 

 

1.4.5

інші витрати

370,950

0,6605

236,021

0,8209

 

 

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1394,722

2,4835

646,492

2,2487

 

 

2.1

витрати на оплату праці

1034,283

1,8417

456,566

1,5881

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

179,611

0,3198

100,445

0,3494

 

 

2.3

амортизаційні відрахування

13,314

0,0237

6,499

0,0226

 

 

2.4

витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів

8,813

0,0157

2,136

0,0074

 

 

2.5

інші витрати

158,701

0,2826

80,846

0,2812

 

 

3

Витрати на збут, у тому числі:

714,849

1,2729

237,603

0,8264

 

 

3.1

витрати на оплату праці

565,301

1,0066

197,855

0,6882

 

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

114,123

0,2032

23,042

0,0801

 

 

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

3.4

інші витрати

35,425

0,0631

16,706

0,0581

 

 

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

6

Повна собівартість

8030,141

14,2987

4468,864

15,5439

 

 

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

8

Сума компенсації/вилученнявитрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

 

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис.грн

8030,141

4468,864

 

 

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³

14,30

15,54

 

 

11

Обсяг реалізації, тис.м³

561,6

287,50

 

 
           

 

 
 

Заступник міського голови

_______

 

___Попко С.Р._____

 

 
 

(посада)

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)