5 лютого на аукціоні продаватиметься ділянка площею 0, 3113 га на вул.Ю.Березинського ( вид використання – для будівництва та обслуговування логістичного центру)

* У прикріпленому архіві - перелік необхідних документів для участі у торгах та детальна схема розташування ділянки на карті

 

НФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 Організатор земельних торгів: Городоцька міська рада Львівської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 05:           

·         Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою:Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул. Ю.Березинського, (в межах населеного пункту);

·         кадастровий номер: 4620910100:29:013:0067;

·         площа:  0,3113га;

·         категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

·         цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;

·         вид використання – для будівництва та обслуговування логістичного центру;

 

Стартова ціна продажу земельної ділянки 723648грн.00коп. (Сiмсот двадцять три тисячi шiстсот сорок вiсiм грн.00коп.) без ПДВ. 

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0708га.

 

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1.         Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2.        Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Городоцькою міською радою  Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

3.        Ціна продажу лоту, право власності, на  який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

4.        Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 41229грн.74коп. (Сорок одна тисяча двiстi двадцять дев`ять грн.74коп.);

4.3. На виконання Рішення №2627 Городоцької міської ради Львівської області від 20 грудня 2019р.:

- відшкодування витрат на підготовку лоту до торгів та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником;

4.4. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України:

-  відшкодувати Городоцькій міській раді Львівської області втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 7430грн.00коп. (Сiм тисяч чотириста тридцять грн.00коп.) у місячний терміни та на рахунки, визначені чиним законодавством України;

5.        Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

1.      Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

·         реєстраційний внесок – 1051,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

·         гарантійний внесок – 36182грн.40коп. (Тридцять шiсть тисяч сто вiсiмдесят двi грн.40коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю -  з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 05 лютого 2020р.

Останній день прийому заяв –  30 січня 2020р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

Початок торгів о 10 .00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07-00 год. до 09-40 год. за адресою: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

 

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця.Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 1051,00грн.»; 2. «Гарантійний внесок 36182,40грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому30.01.20р.до 16.30год.