5 лютого на аукціоні продаватиметься ділянка площею 0, 3772 га на вул.П.Орлика ( вид використання – будівництво та обслуговування торгово-громадського центру)

* У прикріпленому архіві - перелік необхідних документів для участі у торгах та детальна схема розташування ділянки на карті

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Городоцька міська рада Львівської області.Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 06:           

·         Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул. П. Орлика, (в межах населеного пункту);

·         кадастровий номер: 4620910100:29:022:0135;

·         площа:  0,3772га;

·         категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

·         цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

·         вид використання – під будівництво та обслуговування торгово-громадського центру;

 

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 1123679грн.00коп. (Один мiльйон сто двадцять три тисячi шiстсот сiмдесят дев`ять грн.00коп.) без ПДВ. 

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0728га. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв'язку на частині земельної ділянки площею 0,0005га, 0,0064га.

 

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1.         Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2.        Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Городоцькою міською радою  Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

3.        Ціна продажу лоту, право власності, на  який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

4.        Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 28963грн.00коп. (Двадцять вiсiм тисяч дев`ятсот шiстдесят три грн.00коп.);

4.3. На виконання Рішення №2631 Городоцької міської ради Львівської області від 20 грудня 2019р.:

- відшкодування витрат на підготовку лоту до торгів та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником;

4.4. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України:

-  відшкодувати Городоцькій міській раді Львівської області втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 17005грн.00коп. (Сiмнадцять тисяч п`ять грн.00коп.) у місячний терміни та на рахунки, визначені чиним законодавством України;

5.        Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

1.      Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

·         реєстраційний внесок – 1051,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

·         гарантійний внесок – 56183грн.95коп. (П`ятдесят шiсть тисяч сто вiсiмдесят три грн.95коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю -  з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 05 лютого 2020р.

Останній день прийому заяв –  30 січня 2020р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

Початок торгів о 10:00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07-00 год. до 09-40 год. за адресою: Львівська обл., м.Городок, майдан Гайдамаків, 6 (сесійний зал Городоцької міської ради).

 

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця.Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 1051,00грн.»; 2. «Гарантійний внесок 56183,95грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому30.01.20р.до 16.30год.