Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів рішень Городоцької міської ради«Про затвердження ставок земельного податкута пільг із сплати земельного податку на території Городоцької міської ради на 2021 рік»,«Про затвердження ставок орендної платиза земельні ділянки державної та комунальноївласності, відповідно до цільового призначенняземель, на території Городоцької міської радина 2021 рік»

Проект рішення сесії Городоцької міської ради «Про затвердження ставок земельного податкута пільг із сплати земельного податку на території Городоцької міської ради на 2021 рік», розроблено відділом земельних ресурсів та ОНПС Городоцької міської ради Львівської області з метоюдотримання вимог статті 12 Податкового кодексу України. Проектом регуляторного акта передбачається створити рівні права і можливості для всіх фізичних та юридичних осіб, що є платниками земельного податку на території Городоцької міської ради, визначення пільг зі сплати податку та забезпеченнянадходження до загального фонду місцевого бюджету, що дозволить провести належне фінансування заходів місцевих програм у 2021 році.

Проект рішення сесії Городоцької міської ради «Про затвердження ставок орендної платиза земельні ділянки державної та комунальноївласності, відповідно до цільового призначенняземель, на території Городоцької міської ради на 2021 рік» розробленовідділом земельних ресурсів та ОНПСГородоцької міської ради Львівської області з метоюдотримання вимог статті 12 Податкового кодексу України. Проектом регуляторного акта передбачається встановити ставки орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, відповідно до цільового призначення земель, на території Городоцької міської ради на 2021 рік,які забезпечили б надходження до місцевого бюджету для реалізації заходівмісцевих програм.

Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них будуть розміщені 17 квітня 2020 рокуна офіційному сайті Городоцької міської ради ради (http://horodok-rada.gov.ua/) в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Публічна інформація».

Запрошуємо Вас до співпраці щодо внесення зауважень та пропозицій до даних проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них. Зауваження та пропозиції надаються до Городоцької міської ради  за адресами:

В письмовому вигляді - 81500, м.Городок, майдан Гайдамаків, 6; усному - тел. 30-214, або в електронному вигляді на адресуgorodok_mr_lv@ukr.net – з 17квітня 2020 року до 18 травня 2020 року.