Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Городка, в особі Городоцької міської ради -Нежитлове приміщення, складське приміщення площею 205,7м.кв

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Городка, в особі Городоцької міської ради - Нежитлове приміщення, складське приміщення площею 205,7 м.кв. за адресою Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Авіаційна, будинок 123

 1.Інформація про об’єкт приватизації:  

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі UA-AR-P-2019-09-16-000003-3

Найменування об’єкта: Нежитлове приміщення, складське приміщення площею 205,7 м.кв. за адресою Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Авіаційна, будинок 123.

Адреса об’єкта: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Авіаційна, будинок 123.

Опис об’єкта: Нежитлове приміщення, складське приміщення. Матеріали стін – цегла, матеріали перекриття – дерево, покрівля - шифер.Висота приміщень: 3,70м.Доступні всі інженерні комунікації.

Вхід в приміщення має зручний під’їзд для автомобільного транспорту та пішохідний доступ.

Район розташування – периферійна частина міста.

Кадастровий номер земельної ділянки: 4620988000:08:000:0346

Площа земельної ділянки: 0.1553 га

Цільове призначення земельної ділянки: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для обслуговування складських приміщень.

Право постійного користування земельною ділянкою, правокористувач: Городоцька міська рада Львівської області.

Район розташування характеризується в основному громадсько-житловою забудовою.

Будівля використовувалась як складське приміщення КП «Міське комунальне господарство». На даний час будівля не використовується за призначенням.

Балансоутримувач: КП «Міське комунальне господарство».

Адреса балансоутримувача: 81500, Львівська область, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6.

Телефон балансоутримувача: 03231 – 30-199.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 31417210

Електронна адреса: kp.mkg.gorodok@gmail.com 

2. Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 15.07.2020 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09:00 до 18:00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19:30 до 20:30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16:15 до 16:45 години дня проведення електронного аукціону.

3.      Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 190 000 (сто дев’яносто тисяч) гривень 00 копійок в т.ч. ПДВ 31 666 (тридцять одна тисяча шістсот шістдесят шість) гривень 67 коп.

Розмір гарантійного внеску: 19 000,00 грн в т.ч. ПДВ – 3 166 (три тисячі сто шістдесят шість) гривень 67 коп.

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 95 000 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень 00 копійок в т.ч. ПДВ 15 833 (п’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять три) гривні 33коп.

Розмір гарантійного внеску: 9 500 грн 00 коп. в т.ч. ПДВ – 1583 (одна тисяча п’ятсот вісімдесят три) гривні 33 коп.

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 95 000 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень 00 копійок в т.ч. ПДВ 15 833 (п’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять три) гривні 33коп.

Розмір гарантійного внеску: 9 500 грн в т.ч. ПДВ – 1583 (одна тисяча п’ятсот вісімдесят три) гривні 33 коп.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

35 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1900 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 950 грн. 00коп. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 2 кроки.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

-          Переможець аукціону зобов’язаний додатково до ціни продажу об’єкта приватизації сплатити оформлення та реєстрацію договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, інші витрати за потреби.

-          умови експлуатації об’єкта приватизації: розміщення поштово-складського обслуговування населення.

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Городоцької міської ради чи балансоутримувачем годину огляду об’єкта за телефоном: (03231) 3-01-74; моб.+380677717660 з 9:00 до 18:00 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 81500, Львівська область, Городоцький район, м.Городок, майдан Гайдамаків, 6.

Електронна адреса: kp.mkg.gorodok@gmail.com.

4.      Додаткова інформація

Організатор аукціону: Городоцька міська рада Львівської області (код за ЄДРПОУ 26269892).

Адреса: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, http://horodok-rada.gov.ua/

Електронна адреса: gorodok_mr_lv@ukr.net       

Контактний тел. (03231) 30-174; 30-195; з 9:00 до 18:00 у робочі дні.

Заступник міського голови Степан Попко.

Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 Переможець електронного аукціону:

-          підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

-          укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на р/р UA258201720355589001000023449 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 26269892 ККД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок р/р UA258201720355589001000023449 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 26269892 ККД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок р/р UA258201720355589001000023449 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 26269892 ККД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви  на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення №2770 Городоцької міської ради Львівської області від 29.05.2020. «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації за адресою: Львівська область, Городоцький район м.Городок, вул. Авіаційна, будинок 123».

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

 

Секретар ради                                                                                         Ю.Віткова