Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація

Городоцької міської ради Львівської області

про оголошення конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок Львівської області

 

 Мета проведення незалежної оцінки: для продажу у власність земельної ділянки.

Найменування об’єкту оцінки: земельна ділянка комунальної власності , площею 0,0200 га , кадастровий номер 46209110100:29:004:0154

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0200 га

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 81500, Україна, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Валова, 7-Б.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування торгового комплексу.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): землі комунальної власності.

Дата проведення конкурсу:  __21_серпня 2020 року.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до відділу звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради Львівської області до 17:00 год. _17 серпня 2020 року конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:

-                     конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – 3 дні), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом;

-                     підтвердних документів;

-                      документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток № 3 «ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Городок», яке затверджене рішенням сесії Городоцької міської ради від 22.10.2019 № 2444 (далі - Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки:

Подібними об’єктами до об’єкта є: Земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування.

На конверті слід зазначити: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності", а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

 До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додатку № 4 Положення); інформація про претендента (додаток 5 Положення).

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Замовник робіт з оцінки: Городоцька міська рада Львівської області.

Платник робіт з оцінки: Городоцька міська рада Львівської області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: __3000__грн.

Конкурс відбудеться __21__серпня 2020 року о 14:00 год, за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх зал засідань Городоцької міської ради.

         Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу звернень громадян, документообігу та соціальних питань Городоцької міської ради Львівської області до 17:00 год __17__серпня 2020 року, за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6, 1-ий поверх.

Комісія знаходиться за адресою: м. Городок, майдан Гайдамаків, 6. Телефон голови комісії (03231) 30-174, секретаря комісії – (03231)30-564 

 

Секретар комісії                                                        Попко Т.Й.