Земельні торги!

6 грудня 2020 року Городоцька міська рада організовує земельні торги у формі аукціону з продажу наступних земельних ділянок:

На вул.Ю.Березинського:

·              Лот №2: кадастровий номер 4620910100:29:012:0145, площею 0,2706гадля будівництва та обслуговування закладу громадського харчування та об'єкту туристичної інфраструктури; Стартова ціна продажу земельної ділянки – 755651грн.00коп. (Сiмсот п`ятдесят п`ять тисяч шiстсот п`ятдесят одна грн.00коп.) без ПДВ. 

·              Лот №3: кадастровий номер 4620910100:29:013:0069; площею 0,2762га, для будівництва та обслуговування логістичного центру. Стартова ціна продажу земельної ділянки – 642055грн.00коп. (Шiстсот сорок двi тисячi п`ятдесят п`ять грн.00коп.) без ПДВ.

·              Лот №4: кадастровий номер: 4620910100:29:013:0066, площею 0,2919гадля будівництва та обслуговуванняторгово-виставкового центру; Стартова ціна продажу земельної ділянки – 817145грн.00коп. (Вiсiмсот сiмнадцять тисяч сто сорок п`ять грн.00коп.) без ПДВ. 

·              Лот №5: кадастровий номер 4620910100:29:013:0067; площею 0,3113гадля будівництва та обслуговуваннялогістичного центру. Стартова ціна продажу земельної ділянки – 723648грн.00коп. (Сiмсот двадцять три тисячi шiстсот сорок вiсiм грн.00коп.) без ПДВ.

 На вул.Панаса Мирного:

·              Лот №6 - продаж права оренди земельної ділянки 11, кадастровий номер - 4620910100:29:001:0127, площею - 4,6764га; для будівництва та обслуговування логістичного центру. Стартовий розмір річної орендної плати - 919953грн.62коп. (Дев`ятсот дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят три грн.62коп.) без ПДВ. Строк користування земельною ділянкою:  5 (П’ять) років.

·      Лот №1 - земельна ділянка несільськогосподарського призначення кадастровий номер 4620910100:29:001:0135, площею 0,0921га, для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Стартова ціна продажу земельної ділянки – 270046 грн.00коп. (Двiстi сiмдесят тисяч сорок шiсть грн.00коп.) без ПДВ. 

На вул.Зарицького:

     Лот №8:  продаж права оренди земельної ділянки, 31; кадастровий номер: 4620910100:29:009:0274; площею – 1,2304га; функціональне призначення – для будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку. Стартовий розмір річної орендної плати - 114178грн.33коп. (Сто чотирнадцять тисяч сто сiмдесят вiсiм грн.33коп.) без ПДВ.

 

Строк користування земельною ділянкою:  5 (п’ять) років.

На вул.Артищівська:

   Лот № 7: продаж права оренди земельної ділянки, 29; кадастровий номер: 4620910100:29:009:0146; площею – 0,9902га; для будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку; Стартовий розмір річної орендної плати - 88212грн.78коп. (Вісімдесят вісім тисяч двісті дванадцять грн. 78коп.) без ПДВ. Строк користування земельною ділянкою:  5 (п’ять) років.

 

 

 

                 За детальною інформацією звертатися за тел. 0976603746 - Іван Деба, завідувач відділу земельних ресурсів та ОНПС, або до виконавця торгів ПП «Фірма «СОМГІЗ» Цифуляк Оксана Іванівна  0961315421.