Регламент міськради

Регламент Городоцької міської ради

РЕГЛАМЕНТ

Городоцької міської ради

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Загальні положення

1. Городоцька міська рада—представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом;

2. Загальний склад ради становить 26 депутатів, які обрані виборцями м. Городка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3. Городоцька міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 2. Предмет Регламенту Ради (далі—Регламент)